Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Kauringaani Mateni Kristo i Tiaman

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI March 2016

Aron te Maroro

Iango ibukini kamanenaan Te Taua-n-Tantani ao te beeba ni kakao ibukin te Kauring 2016. Kabonganai katoto ni karaoi oin am maroro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kaota Etita Tangiran Iehova ma Ana Aomata

E ninikoria Etita ni karuanikaia maiuna ao ni buoka Moretekai ngke e kariai karaoan te tua ibukini kamanoaia I-Iutaia bwa a na aki kamateaki. (Etita 6-10)

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Karaoan Oin Am Maroro Ibukin te Maekatin

Kabonganai iango aikai ni karaoa iai oin am maroro n Te Taua-n-Tantani ao te Awake!

MAIURA NI KRISTIAN

Butimwaeiia Iruwa

Ti na kangaa ni buokiia iruwa ao taari ake aki roroko n te bobotaki bwa a na aki maamaa n tain te Kauring?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kateimatoa Etin Arona Iobi i Aani Kataaki

E kaotia bwa Iehova bon te Aomata ae moan te kakawaki ni maiuna. (Iobi 1-5)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kaota Korakain Nanona Iobi Are Kakaonimaki

E korakora karawawataan Iobi ao bwaran nanona n te aro are e a rio i nanona te iango ae kairua, ma e teimatoa n tangira Iehova ae te Atua. (Iobi 6-10)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Onimakina Raoi Iobi te MangautI

E boni kakoauaa Iobi Iehova ae na kaoka maiuna kaanga aron tabera aika bwebwerake mani boton te aroka. (Iobi 11-15)

MAIURA NI KRISTIAN

Te Mangauti—E Kona n Riki Rinanon te Kaboomwi

E kamatoaa koauan ara kantaninga ibukin te mangauti ana bwaintituaraoi Iehova ae te kaboomwi. N oneani mwin te tang ibukia aika tangiraki aika mate, ti nang butimwaeiia ngkana a uti.