Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  April 2017

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | IEREMIA 25-28

Ninikoria n Aron Ieremia

Ninikoria n Aron Ieremia

E anga te kauring Ieremia bwa e na roko te kabuanibwai i aon Ierutarem n aron are riki i Tiro

26:6

  • E kawakinaki ngkoa i Tiro te ati ni berita are e tei ibukin Iehova

  • E kariaia Iehova bwa a na taua te Ati ni Berita I-Biritia, ao e na aki kaokaki nako Tiro

A bane aomata, ibonga, ao burabeti ni kakamaaka Ieremia bwa a na tiringnga

26:8, 9, 12, 13

  • E tauaki Ieremia irouia aomata ibukin arona n taetae ni burabeti n ekaanako Ierutarem ao te tembora

  • E aki maaku Ieremia ke ni birinako

E kamanoa Ieremia Iehova

26:16, 24

  • E teimatoa n ninikoria Ieremia, ao e aki kaaki taekana Iehova

  • E kairaki iroun te Atua Aikam are ninikoria bwa e na kamanoa Ieremia

Man ana ibuobuoki ao a na boutoka Iehova, e a kona Ieremia n taekina te rongorongo ae matoatoa i nanon 40 te ririki