Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  April 2016

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | IOBI 33-37

Te Rao ni Koaua E Anga te Reirei ni Kairiri ae Kateimatoa te Aba

Te Rao ni Koaua E Anga te Reirei ni Kairiri ae Kateimatoa te Aba
NORI
Text
Image

Ngke e a ira buakon te maroro Eriu, ao e rangi ni kaokoro kanoan ana reirei ni kairiri ma Eribati, Biretata, ao Toba, ao arona naba nakon Iobi. E kaotia raoi bwa bon te rao ni koaua ngaia ao te tia anga te reirei ni kairiri ae rabakau, ae riai ni katotongaki.

AROARON TE TIA ANGA TE REIREI NI KAIRIRI AE RABAKAU

E KATEA TE BANNA NI KATOTO AE RAOIROI ERIU

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • E TATAONAKINNANO

 • E KAKAUONGO RAOI

 • E KARINERINE

 
 • E taotaonakinnano Eriu n taningaa banen aia maroro naake a ikawai riki, imwain ae e taetae

 • N arona ni kakauongo raoi, e a karekea otana ae bati riki ni baike a kauntaekaaki imwain ae e anga te reirei ni kariri

 • E kabongana aran Iobi ao e taetae nakoina kaanga nakon raoraona

 

33:6, 7, 32

 

 • E NANORINANO

 • E KAI KAWARAKI

 • E NANOANGA

 
 • E nanorinano Eriu ao e akoi, n arona n taekinna naba ae e aki kororaoi

 • E nanoangaa Iobi n rawawatana

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • E AKI TABEITERA

 • E AKOI

 • E KAKARAOA NANON TE ATUA

 
 • E kaotia ma te akoi Eriu nakon Iobi bwa e a tabeitera ana iango

 • E buoka Iobi Eriu bwa e na ataia ae raoiroina tiaki te bwai ae moan te kakawaki

 • E katauraoaki te anga ibukin Iobi bwa e na karekea riki te kaetieti mairoun Iehova man ana reirei ni kariri Eriu ae manena