E kamatoaa nanona Iobi bwa e na kakairi n ana kaetieti Iehova ibukin te aroaro ni maiu ae riai

31:1

  • E taua aroni matana ao akea riki ae e tangiria i rarikini buuna

Bon te banna ni katoto ae raoiroi Iobi n arona nakoia aomata

31:13-15

  • E nanorinano, e aki ribuaka, ao e nanoanga. E mutiakinia aomata ni kabane n aki ongeia bwa a kaubwai ke a aki

E tituaraoi Iobi ao e aki bangaomata

31:16-19

  • E rangi n ibuobuoki ao e tituaraoi nakoia akana maiu ni kainnano