• Anene 17 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • Bon te Banna ni Katoto Iobi Ibukin Etin Arona”: (10 min.)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • Iob 32:2—N te aro raa are e kataia iai Iobi “ni kaota raoiroina ao tiaki raoiroin te Atua”? (w15 1/7 12 ¶2; it-1-E 606 ¶5)

  • Iob 32:8, 9—E aera ngke e namakinna Eriu bwa e kona n taetae e ngae ngke e uarereke riki nakoia taan ongora irouna? (w06 1/4 32 ¶1; it-2-E 549 ¶6)

  • Tera reireiau ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara baika kakawaki n te wareware n te Baibara n te wiki aei ae I kona ni kamanenai n te mwakuri ni minita?

 • Wareware n te Baibara: Iob 30:24–31:14 (4 min. ke i aana)

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Te Moani Maroro: g16.2 12-13—Karekea angani manga okirana. (2 min. ke i aana)

 • Te Manga Oki: g16.2 12-13—Karekea angani manga okim are imwina. (4 min. ke i aana)

 • Te Reirei n te Baibara: bh 148 ¶8-9 (6 min. ke i aana)

MAIURA NI KRISTIAN

 • Anene 115

 • Karekea Reireiam n Etin Aroia Tabemwaang (1Be 5:9): (15 min.) Te maroro. Kaota te taamnei ae Harold King: Remaining Faithful in Prison. (Nakon tv.jw.org, i aan VIDEO ON DEMAND > INTERVIEWS AND EXPERIENCES.) Imwina, rinanoi titiraki aikai: E kangaa ni kateimatoa ana onimaki Brother King ni menana n te karabuuti? E na kangaa ni buokira anenen te Tautaeka n Uea n nanomwaaka i aani kangaangan te maiu? Ko kangaa ni kaungaaki n ana katoto Brother King ae kakaonimaki?

 • Te Reirei n te Baibara n te Ekaretia: lv mwa. 11 ¶20-22, te bwaoki i. 149 (30 min.)

 • Te Kauring ao Rinanoani Bwain te Wiki Are Imwina (3 min.)

 • Anene 81 ao Tataro