Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | IOBI 21-27

E Rawa Iobi Nakon te Iango ae Kairua

E Rawa Iobi Nakon te Iango ae Kairua

E kabongana te kewe Tatan ni kabwarai iai nanoia ana toro Iehova ni boong aikai. Nora te kaokoro i marenan ana kewe Tatan ma ana namakin ni koaua Iehova, ae kaotaki n te boki ae Iobi. Karinani kiibu riki tabeua aika ko kakoauaa raoi iai bwa e bon tabeakiniko Iehova.

ANA KEWE TATAN

ANA NAMAKIN NI KOAUA IEHOVA

E riao ae e tangiria mairoura Iehova, n te aro are a aki raoiroi irouna baike a karaoi ana toro. Akea ana karikibwai ae kona ni kakukureia (Iob 4:18; 25:5)

E kukurei Iehova n ara kakorakora aika mangori (Iob 36:5)

Akea bonganan te aomata iroun te Atua (Iob 22:2)

E butimwaea Iehova ara beku ma te kakaonimaki ao e kakabwaiaa (Iob 33:26; 36:11)

E aki tabe te Atua ngkai ko raoiroi (Iob 22:3)

E tararuaiia akana raoiroi Iehova (Iob 36:7)