Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Aron te Maroro

Aron te Maroro

AWAKE!

Aanga: Aio am Awake! ae boou

Titiraki: Nora te titiraki ae kaotaki ikai n iteraniba 2. Tera am iango iai?

Kibu: Rk 7:35 E kaotaki n te kaongora aei koauan te boto n reirei aei ni kaineti ma te Baibara.

AWAKE!

 

Titiraki: Ko kakoauaa ae ti wanawana ngkana ti maiuakin taeka aikai?

Kibu: Mt 6:34

Aanga: [Kaukia nakon te kaongora ae “The Bible’s Viewpoint—Anxiety.”] E kaotaki n te kaongora aei aron te Baibara ni buokira n tokanikai i aon te raraoma.

Ana Reirei te Baibara

Titiraki: A bati aika a kakoauaa te Atua ake a kani kaania riki ma ngaia. Ko ataia ae e kaungaira te Baibara bwa ti na kaania te Atua?

Kibu: Iak 4:8a

Aanga: E karaoaki te boki aei ibukini buokara n reiakina riki taekan te Atua rinanon te Baibara. [Katuruturua mwakoro 1 n te boki ae Ana Reirei te Baibara.]

KARAOA OIN AM MARORO

 

Titiraki:

Kibu:

Aanga: