Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  February 2017

 MAIURA NI KRISTIAN

Kimwareirei n Am Kantaninga

Kimwareirei n Am Kantaninga

Te kantaninga kaanga ai aron te atinro. (Ebr 6:19) E buokira bwa e na aki uruaki ara onimaki n aron te kaibuke ae urubekebeke ngkana e kaaitarai angibuaka. (1Ti 1:18, 19) Angibuaka akanne a irekereke ma bwaran nanora, buan ara bwai, aorakira ae wenemaan, maten ae tangiraki iroura, ke bwaai riki tabeua aika a na urua etin arora.

Ti buokaki n te onimaki ao n te kantaninga bwa ti na kakoauaa te kaniwanga are beritanaki. (2Ko 4:16-18; Ebr 11:13, 26, 27) Ngaia are e ngae ngke tao ti kantaningaa te maiu i karawa ke i aon te aba, ma ti riai ni kakorakoraa ara kantaninga n arora ni kananoi ara iango i aoni berita ake n Ana Taeka te Atua. Ao ngkana ti karawawataaki n taiani kataaki, e na bebete riki iai kateimatoaani kimwareireira.1Be 1:6, 7.

MATAKU N TE TAAMNEI AE KIMWAREIREI N TE KANTANINGA, AO IMWINA KAEKAI TITIRAKI AIKAI:

  • E aera ngkai bon te katoto ae raoiroi Mote ae ti na kakairi irouna?

  • Tera mwiokoaia atun utu?

  • Baikara reirei aika a kona n rinanoaki n te Taromauri n Utu?

  • E na kangaa am kantaninga ni buokiko ni kaaitarai kataaki ma te aki nanokokoraki?

  • Tera ae ko ingainga ni kariariaa?