Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  February 2017

 MAIURA NI KRISTIAN

Kabonganai Raoi Ara Boki Aika Aanaki Man te Baibara

Kabonganai Raoi Ara Boki Aika Aanaki Man te Baibara

E reirei ni kangai Iesu: “Kam anganaki n akea boona, aanga naba n aki kabooaki.” (Mt 10:8) Ti ira raoi nanon te kaetieti ae mataata anne n arora n aki kabooinako katoton ara Baibara ke booki aika aanaki mai iai ake ti anganako. (2Ko 2:17) Irarikin anne, iai ni booki aikai koaua aika kakawaki man Ana Taeka te Atua. E bati te mwakuri ao te kabanemwane ni boreetian ao kanakoani booki nakon ekaretia ni katobibia te aonnaba. Ngaia are ti riai n anai aika ti boni kainnanoi.

Bwaina te wanawana ngkana ko anganako booki nakoia tabemwaang, ao ngkana ko uarongorongo naba n ana tabo te botannaomata. (Mt 7:6) N oneani mwin are ko na tii anga te boki nakoia aomata aika rirarikim, kataia ni karekea te anga ae ko na maroro iai ma ngaiia bwa ko aonga n ataia bwa a kan ongora ke a aki. Ko kona ni kaeka eng nakon teuana mai buakon titiraki aika n te bwaoki n te kaongora aei? Ngkana ko aki kona n ataia bwa e kan ongora ke e aki, e raoiroi riki ngkana ko anganna te turaeki. Ma ngkana e tangira te maekatin ke tao te boki riki teuana, ti kukurei n anganna katotona.TNR 3:27, 28.