Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  February 2017

MAIURA NI KRISTIAN

Buokiia Natim Bwa A na Karikirakea Aia Onimaki ae Nene Ibukin te Tia Karikiriki

Buokiia Natim Bwa A na Karikirakea Aia Onimaki ae Nene Ibukin te Tia Karikiriki

E tataekinaki mimitongin Iehova n te karikibwai. (TA 19:1-4; 139:14) Ma e karikirakeaki n ana aonnaba Tatan reirei aika e aki karineaki iai te Atua ibukini moan rikin te maiu. (Ro 1:18-25) Ko na kangaa n totokoi iango aikai bwa a na aki wakaa n aia iango ao i nanoia natim? Buokiia man uarerekeia bwa a na karikirakea onimakinan ae iai Iehova ao e tabeakinia n tatabemania nako. (2Ko 10:4, 5; Ebt 6:16) Kaungaia bwa a na kaotii aia iango aika raba ni kaineti ma baike a reireinaki iai n te reirei, ao kabonganai bwaai n ibuobuoki aika bati aika katauraoaki, n rotii iai nanoia.TNR 20:5; Iak 1:19.

MATAKUAKINA TE TAAMNEI AE AIA TAEKA TABONROROM—KAKOAUAAN TE ATUA, AO IMWINA RINANOI TITIRAKI AIKAI:

  • Tera te otokaraki ae rangi n ataaki ni kaineti ma kakoauaan te Atua?

  • Tera ae ko reireinaki iai n am tabo n reirei?

  • Ko kangaa ni kakoauaa bwa bon iai Iehova?

  • Ko na kangaa ni buoka temanna bwa e na kakoauaa ae e kariki bwaai ni kabane te Atua?