Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Beberuare 8-14

NEEMIA 5-8

Beberuare 8-14
 • Anene 123 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • Bon te Mataniwi ae Rianako Neemia”: (10 min.)

  • Ne 5:1-7—E ongora Neemia irouia aomata ao e kaeta te kangaanga (w06 1/2 9 ¶2)

  • Ne 5:14-19—E kaota te nanorinano Neemia, te aki bangaomata, ao te aroaro ni maiu ae riai (w06 1/2 10 ¶3)

  • Ne 8:8-12—E ibuobuoki Neemia n angareirei n ana taeka te Atua nakoia aomata (w06 1/2 11 ¶4, 5)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • Ne 6:5, BG—E aera ngke e kanakoa “te reta ae uki” Tanebarata nakon Neemia? (w06 1/2 9 ¶3)

  • Ne 6:10-13—E aera ngke e rawa Neemia ni butimwaea ana iango Temaia? (w07 1/7 31 ¶15)

  • Tera reireiau ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara baika kakawaki n te wareware n te Baibara n te wiki aei ae I kona ni kamanenai n te mwakuri ni minita?

 • Wareware n te Baibara: Ne 6:14–7:7a (4 min. ke i aana)

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Te Moani Maroro: (2 min. ke i aana) Aanga te Awake! ae bwaini ngkai ni kaota te boto n iango are i tinanikuna. Karekea angani manga okirana.

 • Te Manga Oki: (4 min. ke i aana) Kaota aroni manga okiran te aomata are kaota te kan ongora n te boto n iango are i tinanikun te Awake! ae bwaini ngkai. Karekea angani manga okim are imwina.

 • Reirei n te Baibara: (6 min. ke i aana) Kaota aron te reirei n te Baibara. (bh 28-29 ¶4-5)

MAIURA NI KRISTIAN

 • Anene 62

 • Ko ‘Ukoukora te Kani’ Beku Ibukia Tabemwaang?: (15 min.) Te kabwarabwara iroun te unimwaane ae boto man te Taua-n-Tantani ae bwain Tebetembwa 15, 2014, iteraniba 3-6. Kaota te taamnei ae atuna Brothers—Reach Out for a Fine Work, ae oti n te JW Broadcasting n Ritembwa 2015. Katuruturui bukina aika riai ae e riai iai te tari te mwaane n ukoukora te beku ibukia tabemwaang, ao kabwarabwaraa arona ni karaoia. Kaungaia ma te akoi taari mwaane bwa a na ukoukora ae a na tau n riki bwa tabonibai ao unimwaane n te ekaretia.

 • Te Reirei n te Baibara n te Ekaretia: lv mwa. 8 bar. 11-18 (30 min.)

 • Te Kauring ao Rinanoani Bwain te Wiki Are Imwina (3 min.)

 • Anene 125 ao Tataro