Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MAIURA NI KRISTIAN

Te Maiu ae te Kabanea n Tamaroa

Te Maiu ae te Kabanea n Tamaroa

A bati baika a kona ni karaoi roroo n rikirake n ana botaki Iehova. Mataku n te taamnei ae Te Maiu ae te Kabanea n Tamaroa ao nora iai aron Cameron ni kabongana raoi maiuna n roro n rikirake. Imwina kaekai titiraki aikai. (Nakon jw.org ao nora BIBLE TEACHINGS › TEENAGERS.)

  • Tera te bwai ae kakawaki ni maiun Cameron?

  • N ningai ao n te aro raa ae e iangoia iai bwa e na karababaa ana mwakuri ni minita?

  • E kangaa ni katauraoia bwa e na beku n te aba teuana ae kainnanoaki riki iai te ibuobuoki?

  • Baikara kangaanga ake e kaaitarai Cameron n ana tai ni beku n te aba ae raroa?

  • E aera bwa bon te kakabwaia te beku ibukin Iehova n te tabo ke te aono ae ti tuai mani mwakuri iai?

  • Baikara kakabwaia ake e karekei Cameron?

  • E aera bwa te maiu ae te kabanea n tamaroa te beku ibukin Iehova?

  • Baikara baika a kona ni karaoi riki rooro n rikirake n ana botaki Iehova?