NORI
Text
Image

455 B.C.E.

 1. Nitian (Maati/Ebe.)

  2:4-6 E karekea te kariaia Neemia bwa e na manga katea Ierutarem, ae nibwan te taromauri ae koaua n ana bong

 2. Iia

 3. Tiwan

 4. Tammuti (Tun/Turai)

  2:11-15 E roko Neemia tao n te tai aei ao e tuoa oon te kaawa

 5. Abi (Turai/Aok.)

  3:1; 4:7-9 E moanaki te kateitei n aki ongei kakaaitara

 6. Erura (Aok./Teb.)

  6:15 E tia te oo 52 te bong imwina

 7. Titiri