• Anene 126 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • E Tangira te Taromauri ae Koaua Neemia”: (10 min.)

  • [Kaota te taamnei ae atuna Introduction to Nehemiah.]

  • Ne 1:11–2:3—E boto kimwareirein Neemia mani karikirakean te taromauri ae koaua (w06 1/2 9 ¶7)

  • Ne 4:14—E tokanikai Neemia ni kaitaraa te totoko ibukin te taromauri ae koaua n arona ni kaatuua ana iango i aon Iehova (w06 1/2 10 ¶2)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • Ne 1:1; 2:1, BG—E aera bwa ti kona n taekinna ae te “kauangaun n ririki” are mwaneweaki n Neemia 1:1 ao 2:1 bon titeboo te tai are a moani warebwaiaki iai? (w06 1/2 8 ¶5)

  • Ne 4:17, 18—E na kangaa ni karaoa te mwakuri ni kateitei te aomata ma baina ae tii teaina? (w06 1/2 9 ¶1)

  • Tera reireiau ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara baika kakawaki n te wareware n te Baibara n te wiki aei ae I kona ni kamanenai n te mwakuri ni minita?

 • Wareware n te Baibara: Ne 3:1-14 (4 min. ke i aana)

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Katauraoan te Maroro n te Namwakaina Aei: (15 min.) Te maroro. Kaota te taamnei teuana ma teuana ae kaota aron te maroro ao imwina maroroakini baika kakawaki iai. Katuruturua aron te tia uarongorongo ni karekea angani manga okiran te aomata. Kaungaia taan uarongorongo bwa a na karaoa oin aia maroro.

MAIURA NI KRISTIAN

 • Anene 103

 • Baireia Ngkai Bwa Ko na Okitirari Bwaiania ni Maati ke n Eberi: (15 min.) Te maroro. Rinanoi baika kakawaki man te reirei ae “Karikia Bwa E na Kakimwareirei Namwakainan te Kauring n te Ririki Aei!” (km 14/2 2) Katuruturua kainnanoan te moantaai ni babaire. (TNR 21:5) Maroro ma uoman taan uarongorongo ake a a tia n okitirari bwaiania n namwakaina aika nako. Baikara kangaanga ake a riai n tokanikai iai? Baikara baika a kakimwareirei ake a rinanona?

 • Te Reirei n te Baibara n te Ekaretia: lv mwa. 8 bar. 1-10 (30 min.)

 • Te Kauring ao Rinanoani Bwain te Wiki Are Imwina (3 min.)

 • Anene 135 ao Tataro