Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  February 2016

Aron te Maroro

Aron te Maroro

AWAKE!

Titiraki: Aio am Awake! ae boou. Nora te titiraki n iteraniba 2. Tera am iango iai?

Kibu: Tnr 24:10

Aanga: E maroroakinaki n te kaongora aei booto n reirei riki tabeua ibukin aei.

AWAKE!

Titiraki: Ko boraoi n iango n ae e kakawaki rineaia raoraora aika raoiroi?

Kibu: Tnr 13:20

Aanga: Iai n te Awake! aei rongorongo tabeua aika ibuobuoki ibukin aroni karekeaia raoraora aika raoiroi. [Kaota te kaongora n iteraniba 10-11.]

ONGEABA IROUN TE ATUA

Titiraki: Ko tangiria ni maeka n te aonnaba ae aron aei? [Kaota iteraniba 2-3, ao kariaia te kaeka.]

Kibu: Ier 29:11

Aanga: E kaotaki n te boroutia aei arora ni kona n ongeaba iroun te Atua ao ni kantaningaa te tai ae imwaira ae kakukurei are e katauraoia ibukira. [Rinanon iteraniba 4-5.]

KARAOA OIN AM MARORO

Titiraki:

Kibu:

Aanga: