Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  Aokati 2017

 MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakei Aroaro Ake E Tangiri te Atua​—Te Nanorinano

Karikirakei Aroaro Ake E Tangiri te Atua​—Te Nanorinano

BUKINI KAKAWAKINA:

  • E reke te iraorao ae kaan ma Iehova n te nanorinano.​—TA 138:6

  • E karikirakea te reitaki ae kaan ma tabemwaang te nanorinano.​—Brb 2:3, 4

  • E karekea te kabuanibwai te nanorieta.​—TNR 16:18; Etk 28:17

ARONI KAREKEANA:

  • Bubutii anganakim te reirei ni kairiri ao maiuakinna.​—TA 141:5; TNR 19:20

  • Tauraoi ni karaoi mwakuri aika mangori ibukia tabemwaang.​—Mt 20:25-27

  • Tai kariaia bwa ko na kamoamoa ibukin rabakaum ke mwiokoam n te onimaki.​—Ro 12:3

N aaro raa ake I kona ni kaota riki iai te nanorinano?

MATAKU N TE TAAMNEI AE RARAWA NAKON TE BWAI AE URUA TE KAKAONIMAKI NI KOAUA​—TE NANORIETA, AO IMWINA KAEKAI TITIRAKI AIKAI:

  • Tera ae kona n oti iroura man arora ni butimwaea te reirei ni kairiri?

  • Ti kangaa ni buokaki ni karikirakea te nanorinano n te tataro?

  • Baikara aanga tabeua ibukini kaotan te nanorinano?