Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Aron te Maroro

Aron te Maroro

AWAKE!

Titiraki: Ti na kangaa ni kamanena raoi ara tai?

Kibu: TM 4:6

Anganako: Iai n te Awake! aei reirei aika manena ibukini baika riai ni moanibwaiaki.

REIREINIA AOMATA TE KOAUA

Titiraki: Tera bukini menara ikai?

Kibu: TA 37:29

Koaua: E karikiia aomata te Atua bwa a na maiu n aki toki i aon te aba.

TE RONGORONGO AE RAOIROI MAIROUN TE ATUA!

Titiraki: N am iango, ti na karekea ia te rongorongo ae raoiroi? [Kaota te taamnei ae Ko Kan Ongo te Rongorongo ae Raoiroi?]

Kibu: It 52:7

Anganako: Iai n te boroutia aei “te rongorongo ae raoiroi ae taekan te bwai ae raoiroi riki” ibukina bwa kanoana bon te rongorongo man te Baibara.

KARAOA OIN AM MARORO

Kabonganai katoto akana a tia ni kaotaki ni karaoa iai oin am maroro n te mwakuri ni minita.