Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iai te tai ae e na akea iai te rawawata?

Iai te tai ae e na akea iai te rawawata?

Ko kona ni kangai . . .

  • eng?

  • akea?

  • tao?

 TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA

“Ao te Atua . . . e na kaoa te rannimata ni kabane mai mataia, ao e nang akea riki te mate, ke te nanokawaki ke te tang ke te maraki.”Te Kaotioti 21:3, 4, Te Baibara ae Tabu—Te Rairai ae te Aonnaba ae Boou.

MANENANA IBUKIM

E karaunano ataakin ae bon tiaki te Atua ae karikii ara kangaanga.Iakobo 1:13.

E kabebetenano ataakin ae e atai ara namakin ni kabane te Atua ngkana ti karawawataaki.Tekaria 2:8

E kantaningaaki bwa e na toki te rawawata ni kabane.Taian Areru 37:9-11.

 TI KONA N ONIMAKINA RAOI TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA

Eng, bwa iai bukina aika uoua:

  • E ribaa te rawawata te Atua ao te ribuaka. Iangoa aron ana namakin Iehova ae te Atua ngkana a bwainikirinaki n te aro ae rangi n iowawa, ana aomata n taai ake e koreaki iai te Baibara. E taekinaki n te Baibara bwa e rawawata nanona irouia te koraki ake a “bainikirinia” ana aomata.Taani Motikitaeka 2:18, Te Baibara.

    E korakora rotakin te Atua irouia te koraki ake a karawawataia tabemwaang. N te katoto, e taekinaki n te Baibara bwa a aki kona n taraaki irouna “baai aika katutua te raraa ae akea ana bure.”Taeka N Rabakau 6:16, 17.

  • E tabeakinira n tatabemanira nako te Atua. Tiaki tii aomata n tatabemania nako n atai “kain nanoia ma rawawataia,” ma e atai naba Iehova!2 Rongorongo 6:29, 30.

E nang waekoa Iehova ni katoki rawawataia aomata n tatabemania nako rinanon ana Tautaeka. (Mataio 6:9, 10) Mangkai ni karokoa te tai anne, ao e kabebetei nanoia te koraki ake a ukeria.Mwakuri 17:27; 2 I-Korinto 1:3, 4

 TE BAE TI NA IANGOIA

Bukin tera bwa e aki katoka te rawawata te Atua?

E kaekaaki te titiraki anne n te Baibara n I-ROM 5:12 ao 2 BETERO 3:9.