“Ko na tangira Iehova ae Atuam n nanom ni kabanea, ao n tamneim ni kabanea, ao ni korakoram ni kabanea. Ao a na mena i nanom taeka aikai, aika I tuangko n te bong aei: ao ko na reireiia raoi natim n aikai, ma n taekin ngkana ko tekateka i nanon am auti, ao n nakonakom i nanon te kawai, ao ni wenem, ao n teirakem.”Te Tua-Kaua 6:5-7, BG.