Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Antai Aika A Kakaraoa Nanon Iehova ni Boong Aikai?

Tera Nanon te Atua?

Tera Nanon te Atua?

E tangirira te Atua bwa ti na maeka ma te rau ao te kukurei n aki toki n te aonnaba ae bwaretaiti!

Ma e ngae n anne, ko kona n iango ni kangai, ‘E na kangaa n riki anne?’ E taekinaki n te Baibara bwa e na kakoroa nanon anne Ana Tautaeka n Uea te Atua, ao bon nanon te Atua bwa a na bane aomata n reiakina taekan te Tautaeka n Uea anne ao n ataa ana kantaninga ibukira.Taian Areru 37:11, 29; Itaia 9:7.

E tangirira te Atua bwa ti na kakabwaiaaki.

N aron te karo ae akoi are tangira ae moan te raoiroi ibukia natina, e tangirira naba Tamara are i karawa bwa ti na kukukurei n aki toki. (Itaia 48:17, 18) E a tia ni berita bwa e na “teimatoa n aki toki ane kakaraoa nanon te Atua.”1 Ioane 2:17.

E tangirira te Atua bwa ti na nakonako ni kawaina nako.

E taekinaki n te Baibara bwa e tangirira ara tia Karikiriki bwa e na “reireira ana aro nako” bwa ti aonga n “nakonako ni kawaina nako.” (Itaia 2:2, 3, BG) E a tia ni baireiia raoi “te koraki ake a na uouota arana” bwa e aonga ni buta nako ataakin nanona n te aonnaba.Mwakuri 15:14.

E tangirira te Atua bwa ti na katiteuanaaki n taromauria.

A katiteuanaaki aomata n taromaurian Iehova ae itiaki mani bwainan te itangitangiri ni koaua n oneani mwin are a na karaurenakoaki. (Ioane 13:35) Antai ni boong aikai aika a reireinia mwaane ma aine n taabo nako aron te katiteuanaaki ni beku ibukin te Atua? Ti kaungako bwa ko na ukera anne n te boroutia aei.