Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Antai Aika A Kakaraoa Nanon Iehova ni Boong Aikai?

 REIREI 23

A Kangaa ni Koreaki ao n Rairaki Ara Boki?

A Kangaa ni Koreaki ao n Rairaki Ara Boki?

Te Koraki Aika Tabe ma Rongorongo, U.S.A.

Korea Maiaki

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Ti karaoi booki n taetae aika e raka i aon 750, ibukini karaoan ara kabanea ni kona n tataekina “te rongorongo ae raoiroi,” nakoia “botannaomata nako ao baronga ao taian taetae ao natannaomata.” (Te Kaotioti 14:6) Ti kangaa ni kakororaoa te mwakuri ae kangaanga aei? Ti karaoa anne man aia ibuobuoki taani kororongorongo man aaba nako ao taan raitaeka aika kakaonimaki aika Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabane.

E katauraoaki moa te kaongora n te taetae n Ingiriti. E tararuaaki iroun te Rabwata n Tautaeka aia mwakuri te Koraki Aika Tabe ma Rongorongo, aika a mwakuri ni kautun ara botaki ni katobibia te aonnaba. Aei te rabwata ae e babairei mwiokoaia te koraki aika katauraoi kaongora ake a beku ni kautun ara botaki ao n aobiti n tararua tabeua. Ibukina bwa iai ara taani kororongorongo aika kakaokoro, ti a kona iai ni korei kaongora aika kaineti ma katei aika kakaokoro, bwa a aonga n anaaki nanoia aomata man natannaomata n ara boki nako.

E kanakoaki te kaongora nakoia taan rairai. Imwini korean te kaongora, rinanoana ao kariaiakana, e a kanakoaki rinanoni kaombiuta nakoia tiim n rairai ni katobibia te aonnaba bwa a na rairia ma ni kaboraoia ma te taetae n Ingiriti ao e na kan n oin aia taetae. A kakorakoraia n rinei “taeka aika koaua” ake a na raira raoi nanon te taetae n Ingiriti.Te Minita 12:10, BG.

E kabaitiia te mwakuri taiani kaombiuta. E aki kona te kaombiuta ni karaoa tabeia taani katauraoa te kaongora ao taan rairai. Ma e kona ni baitii aia mwakuri mani kabonganaan rikitinare ni kaombiuta, bwaai ni kakaae ao bwaai n ibuobuoki riki tabeua aika tauraoi n taetae nako. E kabonganaaki irouia Ana Tia Kakoaua Iehova te bwai ni mwakuri ae te Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS), n te aro are a kona ni karinaki iai kaongora ake a na rairaki n taetae aika bubua ma bubua, a kanakoaki n irianaki ma taamnei ao ni botakaki ibukini boreetiakia.

Bukin tera ngkai ti kakorakoraira ni karaoa aei, e ngae ngke ibukin taetae nako aika a kamanenaaki irouia aomata aika tii tabeua te nga mwaitiia? Ibukina bwa e kantaningaiia “aeka n aomata nako [Iehova] bwa a na kamaiuaki, ma ni karekea te atatai ae eti ibukin te koaua.”1 Timoteo 2:3, 4.

  • Tera te mwakuri ae irekereke ma korean ara boki nako?

  • Bukin tera ngkai ti rairi booki n taetae aika rangi ni bati?