Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 7

Te Taua Are i Babera

Te Taua Are i Babera

Imwin te Ieka, a karikiia natiia aika bati natin Noa. E a ririkirake ni bati mwaitiia aia utu ao a a maenako nakon taabo aika kakaokoro n te aonnaba, n aron are e tuangia Iehova bwa a na karaoia.

Ma iai utu tabeua aika aki ongeaba iroun Iehova. A taku: ‘Ti na katea ara kaawa ao n tiku ikai. Ti na karaoa te taua ae rota karawa taubukina, ae e na reke atongara iai.’

 E aki kukurei Iehova n te baere a karaoia aomata aikai, ngaia are e a baireia bwa e na katokiia. Ko ataia bwa e kangaa ni karaoia? E waekoa ni bita aia taetae nakon taetae aika kakaokoro. Ibukina bwa a aikoa ota i marenaia, a a katoka aia kateitei. E a ataaki te kaawa are a tabe ni kateia n arana ae Babera, ae nanona “Kamangaongao.” A a uamaenako aomata ao ni maeka ni kabutaa te aonnaba. Ma a teimatoa ni karaoi baika buakaka n aia tabo ake a a tibwa maeka iai. Iai i buakoia aika teimatoa n tangira Iehova? Ti na noria n te mwakoro ae imwina.

“Ane e karietataa ao e na karinanoaki, ma ane e karinanoa ao e na karietataaki.”​​—⁠Ruka 18:⁠14