Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 9

E a Reke Natiia te Mwaane!

E a Reke Natiia te Mwaane!

A tekateka n taanga Aberaam ma Tara i nanon ririki aika bati. A kitana mwengaia ae kamwengaraoi i Ura ao a mamaeka n te umwanrianna. Ma e aki ngurengure Tara, ibukina bwa e onimakina Iehova.

E rangi n tangira reken natina Tara ao e taku nakon Aberaam: ‘Ngkana e kariki au toro ae Aka, e na riki natina bwa kaanga natiu.’ Imwina riki, e a reke natin Aka te mwaane. Arana bon Itimaera.

Imwin ririki aika bati, ngke ai 99 ana ririki Aberaam ao Tara 89, a a kawaraki irouia iruwa aika teniman. E butimwaeiia Aberaam ma ni kamotirawaia i aan te aroka ao e kaamwarakeia. Ko ataia bwa antai iruwa aikai? Bon anera! A taku nakon Aberaam: ‘N te ririki ae e na roko n taina naba aei, ao e na reke natimi te mwaane.’ E ongongo Tara mai nanon te umwanrianna ao e ngare i nanona ao e taku: ‘I boni kona ni kariki ngkai I a rangi ni kara?’

N te ririki are imwina, e a bungia natina te mwaane Tara, n aron are e beritanna ana anera Iehova. E aranna Aberaam bwa Itaaka, ae nanona “Ngare.”

 Ngke tao ai nimaua ana ririki Itaaka, ao Tara e nora Itimaera ni kakanikoa Itaaka. E kani kamanoa natina neiei ngaia are e kawara Aberaam ao n tuangnga bwa e na kanakoa Aka ma Itimaera. N te moantai ao e rawa Aberaam. Ma e taku Iehova nakoina: ‘Ongo iroun Tara. N na tabeakina Itimaera. Ma a na koro bukin au berita rinanon Itaaka.’

“Ibukin ana onimaki naba Tara ao e karekea te konaa ni kariki . . . kioina ngkai e iangoa Teuare karaoa te berita bwa e kakaonimaki.”​—Ebera 11:11