Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 8

A Ongeaba Iroun te Atua Aberaam ma Tara

A Ongeaba Iroun te Atua Aberaam ma Tara

E aki rangi n raroa ma Babera te kaawa teuana ae arana Ura. A taromaurii atua aika bati kaaina ao tiaki Iehova. Ma iai te mwaane temanna i Ura ae e taromauria Iehova. Arana bon Aberaam.

E taku Iehova nakon Aberaam: ‘Naako mai abam ao mairouia am buu, ao nakon te aba ae N na kaotia nakoim.’ Ao e berita te Atua ni kangai: ‘Ko na riki bwa te natannaomata ae korakora, ao N na karaoi baika raraoi ibukia aomata aika bati n te aonnaba ni kabutaa ibukim.’

E aki ataia Aberaam bwa e na kanakoa nakea Iehova, ma e bon onimakinna. Ngaia are a botii aia bwai Aberaam ma buuna  are Tara, tamana are Tera ma ai natina ae Rota, ao a ongeaba ni moana mwanangaia ae abwabwaki.

Bon 75 ana ririki Aberaam ngke e roko n te aba are e tangiria Iehova bwa e na noria ma ana utu. Aran te aba aei boni Kanaan. Ikanne are e a taetae iai te Atua nakon Aberaam ao ni karaoa te berita aei: ‘N na anga te aba aei nakoia am kariki.’ Ma a a boni kara Aberaam ma Tara ao akea natiia. E na kangaa ngkanne Iehova ni kakoroa bukin ana berita aei?

“Ibukin ana onimaki Aberaam ao e ongeaba . . . ao e mwananga nakon te tabo are e baireaki bwa e na ababa iai, ao e mwananga nako, e ngae ngke e aki ataa ike e na nako iai.”​—Ebera 11:8