Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 77

Te Aine i Taun te Mwanibwa

Te Aine i Taun te Mwanibwa

Imwin te Toa ae te Riao, e a mwananga Iesu ma taan rimwina rinanon Tamaria i aoni kawaia n okira Kariraia. E motirawa Iesu n te tabo ae arana ana mwanibwa Iakoba, i rarikin te kaawa ae Tukara. Ngke e motirawa ikanne, ao a nakon te kaawa taan rimwina bwa a na kabooa kanaia.

Ao e nakon te mwanibwa te aine temanna bwa e na itiran. E taku Iesu nakoina: “Anganai nimau.” Ao e taku neiei: ‘E aera ngkai ko kataetaeai? Ngai ainen Tamaria. A aki rereitaki I-Iutaia ma I-Tamaria.’ E taku Iesu nakon neiei: ‘Ngke arona bwa ko kinaai, ko na bubutiiai nimam ao N na anganiko te ran ni kamaiu.’ E titiraki neiei ni kangai: ‘Tera ae ko nanonna? Kai akea am roa.’ E taku Iesu: ‘Ane e moi n te ran ae I anganna, e na bon aki manga taka.’ E taku neiei: “Nao, anganai te ran anne.”

E taku Iesu nakon neiei: ‘Kairaamai buum nakon te mwanibwa aei.’ Ao e taku neiei: “Akea buu.” E taku ngkanne Iesu: ‘E koaua am taeka. Bon niman buum ngkoa ae ko mare ma ngaiia, ao tiaki buum ni mare te mwaane ane ko maeka ma ngaia.’ Ao e taku neiei: ‘I a ataiko ae bon te burabeti ngkoe. A kakoauaa kaain au kaawa ae ti kona n taromauria te Atua n te maunga aei, ma a taku I-Iutaia bwa ti tii kona n taromauri i Ierutarem. I kakoauaa ae ngkana e roko te Mesia, e na reireinira aron te taromauri.’ E a taekina ngkanne Iesu te bwai ae tuai man tuanga temanna: ‘Bon te Mesia ngai.’

 E kawaekoaa neiei nakon ana kaawa ao e tuangia I-Tamaria ni kangai: ‘I taku bwa e a reke irou te Mesia. E atai rongorongou ni kabane. Nakomai noria!’ Ao a rimwin neiei nakon te mwanibwa ao a ongora n ana reirei Iesu.

A kaoa Iesu I-Tamaria bwa e na tiku n aia kaawa. E angareirei iai i nanon uabong, ao a bati aomata aika onimakinna. Ao a tuanga te aine are te I-Tamaria ni kangai: ‘Imwin ongoraara iroun teuaei, ti a ataia ae bon te tia kamaiuia kaain te aonnaba.’

“ ‘Nakomai!’ ao ke e nakomai ane e taka, ao ane e kan anaa te ran ni kamaiu ao ke e anaia n akea boona.”—Te Kaotioti 22:17