Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Kabwarabwaraani Mwakoro 11

Kabwarabwaraani Mwakoro 11

E na kabwarabwaraaki n te mwakoro aei te Koroboki ni Kristian ae Tabu n te Taetae ni Kuriiti. E bungiaki Iesu man te utu teuana ae mangori ae a maeka n te kaawa teuana ae uarereke. E mwakuri ma tamana ae te kabentaa. Bon Iesu are e na kamaiuia botannaomata. E rineia Iehova bwa te Uea n te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa. Ngkana te karo ngkoe, buoka natim bwa e na ataa aron Iehova ni karaua raoi n rinea te utu ao te tabo are e na ikawairake iai Iesu. Iangoa aron Iehova ni kamanoa Iesu man tiringana iroun Erote ao aron ana kantaninga Iehova ae e aki kona n tukaki. Reiakina aron Iehova ni mwiokoa Ioane bwa e na katauraoa te kawai imwain Iesu. Katuruturua aron Iesu ni kaota tangiran te wanawana are mairoun Iehova mangke e ataei.

N TE MWAKORO AEI

REIREI 68

E a Reke Natin Eritabeta

E aera bwa e tuangaki buun Eritabeta bwa e na aki kona n taetae ni karokoa ae e bungiaki te teei?

REIREI 69

E Kawara Maria Kabiriera

E angan neiei te rongorongo are e a bitaki iai maiuna ni kabane.

REIREI 70

A Katanoataa Bungiakin Iesu Anera

A waekoa ni mwananga taani kawakintiibu ngke a ongo te katanoata.

REIREI 71

E Kamanoaki Iesu Iroun Iehova

E tangira maten Iesu te uea ae buakaka.

REIREI 72

Te Teei ae Iesu

A kangaa ni mimi irouna taan reirei n te tembora?

REIREI 73

E Katauraoa te Kawai Ioane

E ikawairake Ioane bwa te burabeti. E angareirei bwa e na roko te Mesia. Tera aroia aomata nakon ana rongorongo?