Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

Kabwarabwaraani Mwakoro 1

Kabwarabwaraani Mwakoro 1

E moanaki rongorongon te Baibara man te karikibwai, are ti a kona n nori iai baika tamaroa ake e karikii Iehova i karawa ao n te aonnaba. Ngkana te karo ngkoe, buoka natim bwa e na nora kamimin kakaokoron te karikibwai. Katuruturua nakoina aron te Atua ni karikiia aomata bwa a na rianako riki aroia nakoia maan, ike ti a anganaki iai te konabwai n taetae, n iaiango, ni karaoi bwaai, n anene, ao n tataro. Karikirakea te nano ni kakaitau irouna ibukini mwaakan Iehova ma wanawanana, ao ai moarara riki ana tangira ibukin ana karikibwai ni kabane ao ai uana naba ma ngaira n tatabemanira nako.

N TE MWAKORO AEI

REIREI 1

E Karika Karawa ma te Aonnaba te Atua

E taekinaki n te Baibara bwa e karika karawa ma te aonnaba te Atua. Ma ko ataia bwa antai te anera are e karikia imwaini karikaia aomata ao bwaai ni kabane?

REIREI 2

E Karika te Moani Mwaane ao n Aine te Atua

E karika te moani mwaane ao n aine te Atua ao e katikuia n te onnaroka are i Eten. E tangiriia bwa a na kariki ao ni karika te aonnaba ni kabutaa bwa te bwaretaiti.