Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

E Kona ni Kakukurei Am Utu

Te Moantaeka

Te Moantaeka

E koaua bwa e kona ni kakukurei te utu i nanoni kabaneani boong aikai ngkana e rotakibuaka te tekateka n taanga imwin te mare ao te utu? Bon tiaki te bwai ae bebete arona, ma bon iai te ibuobuoki ae tauraoi. E ngae ngke bon tiaki bokini kateimatoaan te tekateka n taanga imwin te mare te boroutia aei, ma e katuruturuaki iai booto n reirei aika manena man te Baibara ao reirei aika kakawaki. Ngkana a maiuakinaki raoi, e na kona ni karekea te kakukurei n am utu.