Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 28

E Aera A AkiKakaraoa te Aki Mamatam Taan Rimwin Iesu?

E Aera A AkiKakaraoa te Aki Mamatam Taan Rimwin Iesu?

MATAIO 9:14-17 MAREKO 2:18-22 RUKA 5:33-39

  • A TITIRAKINA IESU TAAN RIMWIN IOANE IBUKIN TE AKI MAMATAM

E kabureaki Ioane te tia Bwabetito tabeua te tai imwini kaean te Toa ae te Riao iroun Iesu n 30 C.E. E tangiriia taan rimwina Ioane bwa a na riki bwa taan rimwin Iesu, ma a aki bane ni karaoa anne n namwakaina ake imwini kaburean Ioane.

Ngkai e a uakaan te Toa ae te Riao n 31 C.E., ao a kawara Iesu taan rimwin Ioane, n titirakinna ni kangai: “E aera ngkai ti kakaraoa te aki mamatam ao a kakaraoia naba Baritaio, ma a aki kakaraoia taan rimwim?” (Mataio 9:14) A karaoa te aki mamatam Baritaio ae kakaraoaki n aia Aro. Imwina riki ao e kabongana te kaikonaki Iesu n taekina te Baritaio are baka n raoiroi are e tataro ni kangai: “Te Atua, I kaitauko ngkai tiaki aroia aomata nako ngai, . . . I aki mamatam uoua te tai n te wiki.” (Ruka 18:11, 12) A bae naba n aki mamatam taan rimwin Ioane ngkai bon te katei. Ke tao a aki mamatam bwa a nanokawaki ni kaburean Ioane. A mimi naba taan rimwin Ioane ngkai a aki kakaraoa te aki mamatam taan rimwin Iesu, tao n uataboa te nanokawaki n te bwai are e karaoaki nakon Ioane.

E kaekaia Iesu ni kabongana te kaikonaki ao e taku: “A kona n nanokawaki raoraon te tia mare te mwaane ngkai e mena i rarikia? Ma a na roko boong ake e na uotakinako iai te tia mare te mwaane mairouia, ao ngkanne, a nang aki mamatam.”​—Mataio 9:15.

Bon Ioane are e taekina Iesu bwa te tia mare te mwaane. (Ioane 3:28, 29) Mangaia ae a mamatam taan rimwin Iesu ngkai iai Iesu i rarikia. Imwina riki ngke e a mate Iesu, a a nanokawaki taan rimwina ao e a aki rin kanaia. Ma ai korakorara te bitaki ni mangautin Iesu! Ai akea riki te bwai ae a na nanokawaki iai are a na aki mamatam iai.

Imwina ao e a manga taekin Iesu kaikonaki aika uoua ni kangai: “Akea ae e kona n itua te moti ni kunnikai ae boou i aon te kauaatao ae mane, bwa e na urua te kauaatao ana katikitiki te moti ni kunnikai ae boou, ao e na abwabwaki riki raeuaakina. A aki kona naba aomata n atoa te wain ae boou i nanoni nne ni wain aika bwaai nikawai, bwa ngkana a atoia ao a na raeuaaki, ao e na burinako te wain, ao a na raemengamenga nne ni wain. Ma a atoa te wain ae boou aomata i nanoni nne ni wain aika boou.” (Mataio 9:16, 17) Tera ae e nanonna Iesu?

E buokiia Iesu taan rimwin Ioane te tia Bwabetito n ataia bwa akea ae e kona ni kantaningaiia taan rimwin Iesu bwa a na kaboraoi maiuia ma te katei n Iutaia ake ngkoa n aron te aki mamatam. E aki roko bwa e na katamaroai waaki n taromauri ni kawai ake a a bane taia ake a a tauraoi ni kaakiaki. Te taromauri ae kaungaa Iesu tiaki ae boraoi ma te waaki n taromauri n te Aro n Iutaia. E bon aki kataia n itua te moti ni kunnikai ae boou i aon te kunnikai ae mane ke n atoa te wain ae boou nakoni nnen te wain ae e a bwai ni kawai.