Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 44

E Katoka te Angibuaka n te Nama Iesu

E Katoka te Angibuaka n te Nama Iesu

MATAIO 8:18, 23-27 MAREKO 4:35–41 RUKA 8:22-25

  • E KATOKA TE ANGIBUAKA N NAMANI KARIRAIA IESU

E a rangi ni kua Iesu imwin ana mwakuri korakora ni kabongnga. Ngke e a bong ao e taku nakoia taan rimwina: “Ti a nako n iteran te nama are teuana,” ae mena n aononi Kaberenaum are teuana.​—Mareko 4:35.

N iteran Namani Kariraia are i mainiku bon aia aono I-Kerata. E ataaki naba te aono aei bwa Tekabori. E moamoa bwainakin te katei ni Kuriiti ni kaawan nako Tekabori, e ngae ngke a boni maeka naba iai I-Iutaia aika bati.

E bon ataaki mwanangan Iesu ni kitana Kaberenaum. Iai booti tabewa ake a a nakon iterana are teuana. (Mareko 4:36) E bon aki rangi n raroa kaeana n te ritaari. Ai aroni buburan te nei ae totoakaei Namani Kariraia, ae tao 13 te maire abwakina ao raababana tao 7 te maire, ma e nano.

E ngae ngke e kororaoi Iesu, ma e rotaki naba n te kua imwin ana mwakuri ni minita. Ngaia are ngke a a ienako, e a wene i bukin te booti ao e kawenea atuna i aon te uninga ao ni matunako.

A bati i buakoia abotoro aika mwaatai ni kaieie n te booti, ma e bon aki nakoraoi te mwananga aei. E otabwaniniaki te tabo aei ni maunga, ao n angiin te tai, e kona n abue ranin Namani Kariraia. E kona n ruo rikaaki n tabetai te ea ae mwaitoro mai aoni maunga ao ni kaitiboo ma te ran ae abue, are e a kona ni kauekea iai te angibuaka ae korakora ae karina n te nama. E a bon riki aei ngkai. A a tei naao n ororea te booti. E a moanna n “on aia booti n te ran ao a a kani kabuanibwai iai.” (Ruka 8:23) Ma e boni matunako naba Iesu!

A a kataia ni bweena te booti mwaane aika taneiai i taari aikai ni kamanena aroia are a a tia ni bobo iai mai mwaina ma te angibuaka. Ma n te tai aei, a a bon aki konaa. Ibukini maakakin ae a nang kabuanibwai, a takarua ni kauta Iesu ni kangai: “Te Uea, kamaiuira, ti a kaani mate!” (Mataio 8:25) A a maaku ngkai taan rimwina bwa a a kani bwabwa!

Ngke e teirake Iesu ao e taku nakoia: “E aera ngkai kam a rangi ni maaku, ngkami aika e karako ami onimaki?” (Mataio 8:26) E tua ngkanne nakon te ang ao te nama ni kangai: “Raoi! Tai karongoa!” (Mareko 4:39) E a toki naba karen te ang ma ni bung te ariki. (A taekina te tai ae rangi ni kakawaki aei Mareko ao Ruka, ni katuruturua te kakai are e karaoia Iesu ni katoka te angibuaka, ao imwina a taekina akean aia onimaki taan rimwin Iesu.)

Iangoa aron rotakia taan rimwina n te baere e riki! A a bon tibwa nora te nama ae rangi ni buaka ao e a bon raoi naba. A a taonaki n te maaku. A taku i marenaia: “Ai bon antai teuaei? E ongo naba irouna te ang ao te nama.” Ao a a roko n iteran te nama are teuana. (Mareko 4:41–5:1) A a bae n tia n oki nakon iteran te nama ae mai maeao booti ake tabewa.

Ai karaunanora ataakin ae iai mwaakan Natin te Atua i aon te ang ao te nama! Ngkana e a roko i aon te aba korakoran ana kairiri ana Tautaeka n Uea, a na bane aomata ni maeka ma te mweraoi bwa ai akea te kabuanibwai ae karina ae e na ­manga riki!