Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Tera Ana Reirei ni Koaua te Baibara?

 BUKINIBAA

E a Kamani Kaota Rokon te Mesia Ana Taetae ni Burabeti Taniera

E a Kamani Kaota Rokon te Mesia Ana Taetae ni Burabeti Taniera

E A KAMANI maiu te burabeti ae Taniera 500 tabun te ririki imwaini bungiakin Iesu. Ma e ngae n anne, e kaota te rongorongo Iehova nakon Taniera, are e na kona n ataaki iai te tai are e na kabiraki Iesu n te taamnei ae raoiroi, ao n rineaki bwa te Mesia ke te Kristo. E a kaman taekina ae kangai Taniera: “Ko riai n ataia ao n ota bwa man  te tai are e otinako iai te taeka ibukini manga kaokan ao manga katean Ierutarem ni karokoa rokon te Mesia are te tia Kairiri, ao e na iai wiki aika 7, ao wiki naba aika 62.”Taniera 9:25.

Ibukin ataakin te tai are e na roko iai te Mesia, ti riai moa n ataa te tai are e na moanaki iai te warebwai ni karokoa rokon te Mesia. Ni kaineti ma te taetae ni burabeti, e taekinaki bwa “man te tai are e otinako iai te taeka ibukini manga kaokan ao manga katean Ierutarem.” N ningai ‘otinakon te taeka’? Ni kaineti ma te tia korea te Baibara ae Neemia, e otinako taekani manga katean oon Ierutarem “n ana ka-20 n ririki n tautaeka te Uea ae Atatokititi.” (Neemia 2:1, 5-8) A kakoauaa taani korea rongorongon rimoa, bwa n 474 B.C.E., ao e a koro raoi iai ana moan ririki n uea Atatokititi. Mangaia are  455 B.C.E. bon ana ka-20 n ririki n tautaeka. E a reke ngkanne te ririki ae 455 B.C.E. bwa te tai are e na moanaki warebwaian iai ana taetae ni burabeti Taniera ibukin te Mesia.

E katereterea Taniera maanin te tai are e na uotira nakon rokon “te Mesia are te tia Kairiri.” Maanna ae taekinaki n te taetae ni burabeti bon “wiki aika 7, ao wiki naba aika 62,” ao bootana 69 te wiki. Abwakira te tai aei? A taku rairai tabeua n te Baibara bwa tiaki wiki raoi aika kakaitiua te bong wiki aikai, ma bon wiki aika kakaitiua te ririki. Nanona bwa a tei wiki aikai ibukin ririki aika itiua. A taneiai I-Iutaia rimoa n te iango ae wiki a kona n tei ibukin ririki aika itiua, ke warekan maanin te tai aika kakaitiua te ririki. N te katoto, a kawakina te kaitiririki ae a aranna bwa te Taabati ae teuana te ririki maanna, ni katoa itiua te ririki. (Te Otinako 23:10, 11) Mangaia are wiki ni burabeti aika 69, a boraoi ma 7 te ririki kamwaitaki ma 69, ke te bota n ririki ae 483.

E tangiraki ngkai warebwaiana. Ngkana ti warebwaia 483 te ririki ni moa man 455 B.C.E., e uotira nakon te ririki ae 29 C.E., ao anne raoi te ririki are e a bwabetitoaki iai Iesu ma n riki ni Mesia! * (Ruka 3:1, 2, 21, 22) E aki ngkanne kamimi kakoroani bukin ana taetae ni burabeti te Baibara anne?

^ bar. 2 Te warebwai man 455 B.C.E. nakon 1 B.C.E. bon 454 te ririki. Man 1 B.C.E. nakon 1 C.E. bon teuana te ririki (akea te ririki ae akea [zero]). Ao man 1 C.E. nakon 29 C.E. bon 28 te ririki. Ngkana a ikotaki ririki aika tenua aikai ao e na karekea 483 te ririki. E “koreakinako” Iesu n te ririki 33 C.E., are i nanon te ka-70 ni wiki n ana taetae ni burabeti Taniera. (Taniera 9:24, 26) Ibukin rongorongon riki aei, nora te boki ae Pay Attention to Daniel’s Prophecy! mwakoro 11, ao te Insight on the Scriptures, Volume 2, iteraniba 899-901. A boreetiaki booki aikai irouia Ana Tia Kakoaua Iehova.