Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

 TITIRAKI 16

Ko na kangaa n tokanikai i aon te raraoma?

“Kaaki rawawatam i aon Iehova ao e na kateimatoako. E aki kona ni kariaia bwa e na bwaka ane e raoiroi.”

Taian Areru 55:22

“A na bon nakoraoi ana babaire te aomata ae mwakuri korakora, ma a na boni karako aia bwai aomata ni kabane aika taenoa.”

Taeka N Rabakau 21:5

“Tai maaku bwa I memena iroum. Tai raraoma bwa bon Atuam ngai. N na kakorakorako, eng, N na buokiko. N na boni boutokaiko raoi ni baiu ae te atai ae raoiroi.”

Itaia 41:10

“Antai iroumi ae kona ni kaananaua riki maiuna teuana te mwanokunibai ngkana e raraomaeakinna?”

Mataio 6:27

“Tai iango n raraoma ngkanne ibukin ningabong, bwa ko na bon raraomaeakinna ningabong. E bon tannako te bong ma kangaangana.”

Mataio 6:34

 “Koaua raoi bwa baikara bwaai aika kakawaki riki.”

I-Biribi 1:10

“Tai raraomaeakina te bwai teuana, ma a na kaotaki ami bubutii ni bwaai ni kabane nakon te Atua, n te tataro ma te kakorakora n tataro ni bubutii n raonaki n te katituaraoi, ao te rau are mairoun te Atua ae riaon aia iango aomata, e na kawakin nanomi ma ami iango rinanoni Kristo Iesu.”

I-Biribi 4:6, 7