Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 TITIRAKI 7

Tera ae e taetae ni burabetinaki n te Baibara ibukin ara bong aikai?

“E na teirake te natannaomata teuana ni buakana te natannaomata teuana, ao te tautaeka n uea teuana ni buakana te tautaeka n uea teuana . . . Baikai ni kabane boni moan rikini kangaanga, kaanga ai aron te ariri imwain te bung.”

Mataio 24:7, 8

“A na bati burabeti ni kewe aika a na teirake ao a na burebureiia aomata aika bati, ao e nang kerikaaki aia tangira angia aomata ibukin rikiraken te buakaka.”

Mataio 24:11, 12

“Ngkana kam ongo karongoaani buaka ao rongorongoni buaka, tai maaku iai bwa a riai n roko baikai, ma e tuai n roko te toki.”

Mareko 13:7

“A na roko mwaeiein te aba aika kokorakora, ao roongo ma aoraki aika kamamate n te tabo teuana ma teuana, ao a na nori baika kakamaaku aomata ma kanikina aika korakora mai karawa.”

Ruka 21:11

 “A na roko taai aika okoro aika karuanikai, ni kabaneani boong. Bwa ane a nang riki aomata bwa taan tangiriia i bon irouia, taani bakimwane, taani kamoamoa, taan nanorieta, taan taetae ni kabuakaka, taan aki ongeaba irouia aia karo, taani bangaomata, taan aki kakaonimaki nakoia raoia, taan aki tatangira, taani kakanneti, taan uarao, taan aki taubaang, taan iowawa, taan riribaa te raoiroi, taani kamwamwane, taan aki kani bwerengaki, taani kainikatonga, taan tangira riki kakukurein te rabwata nakon tangiran te Atua, ao a baka n tangira te Atua ma a kabwaka ni maiuakina tangirana.”

2 Timoteo 3:1-5