“E korei ana taeka Iehova ni kabane Mote.”

Te Otinako 24:4

“E nora te mii ma taiani miitara Taniera i atuna ngke e wene i aoni nnena ni wene. Ao e a korea te mii, ao e korei taekani baikai ni kabane.”

Taniera 7:1

“Ngke kam butimwaea ana taeka are kam ongoraeakinna mairoura, ao kam butimwaeia bwa ana taeka te Atua, ao tiaki aia taeka aomata, bwa bon ana taeka raoi te Atua.”

1 I-Tetaronike 2:13

“All Scripture is inspired of God and beneficial for teaching.”

2 Timoteo 3:16

“Akea te taetae ni burabeti ae reke mai nanon te aomata, ma a taetae aomata mairoun te Atua ngke a kairaki n te taamnei ae raoiroi.”

2 Betero 1:21