Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 B1

B1 Te Rongorongo ae Mena n te Baibara

NORI
Text
Image

Iai riain Iehova ae te Atua n tautaeka. Ana waaki n tautaekabon te kabanea n raoiroi. E na kakororaoaki ana kantaninga ibukin te aonnaba ao aomata.

Imwin 4026 B.C.E.

E kananououaaki riain Iehova n tautaeka ao ana waaki n tautaeka iroun “te naeta.” E berita Iehova bwa e na karekea te ‘kanoa,’ ke te “kariki,” are e na boni kamanatuaa te naeta, ae Tatan. (Karikani Bwaai 3:1-5, 15, ae i nano) Ma e ngae n anne, e angania aia tai aomata Iehova bwa a na tautaekania i bon irouia i aan ana kairiri te naeta.

1943 B.C.E.

E tuangaki Aberaam iroun Iehova bwa te ‘kanoa’ are beritanaki bon temanna mai buakoia kanoana.​—Karikani Bwaai 22:18.

Imwin 1070 B.C.E.

E beritanna Iehova nakon te Uea ae Tawita ao natina are Toromon imwina riki bwa e na bon nako te ‘kanoa’ anne man aia utu.​—2 Tamuera 7:12, 16; 1 Uea 9:3-5; Itaia 9:6, 7.

29 C.E.

E kaotia Iehova bwa Iesu bon te ‘kanoa’ are beritanaki are te tia Bwaibwai n ana kaintokanuea Tawita.​—I-Karatia 3:16; Ruka 1:31-33; 3:21, 22.

 33 C.E.

E kamamaraa te ‘kanoa’ are beritanaki Tatan are te naeta teutana te tai, ngke e bairea kamatean Iesu. Ao Iehova e kauta Iesu nakon te maiu i karawa ao e butimwaea manenani maiun Iesu ae kororaoi, mangaia are e karekea te anga ae a na kabwaraaki iai buure, ao n angania kanoan Atam te maiu are aki toki.​—Karikani Bwaai 3:15; Mwakuri 2:32-36; 1 I-Korinto 15:21, 22.

1914 C.E.

E karenakoa te naeta are Tatan nakon te aonnaba Iesu ni kaburea iai i nanon te tai ae uarereke.​—Te Kaotioti 12:7-9, 12.

Te tai ae e na roko

E na kamatawarika Tatan i nanon 1,000 te ririki Iesu ao imwina e na kamauna, ae kaikonakaki ni kamanatuaan atuna. E na kakororaoaki iai ana moani kantaninga Iehova ibukin te aonnaba ao aomata, e na kaitiakaki arana mani kabuakakaana, ao e nang kakoauaaki iai riain ana waaki n tautaeka.​—Te Kaotioti 20:1-3, 10; 21:3, 4.