Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

 B12-B

Ana Kabanea ni Wiki Iesu ni Maiu i Aon te Aba (Mwakoro 2)

NORI
Text
Image

Nitian 12

BUNGIN TAAI (E moanaki ao n toki aia bong I-Iutaia mani bungin taai)

OTIN TAAI

 • Te bong ae e tiku n tii ngaia iai ma taan rimwina

 • E a bairea kamwaneana Iuta

BUNGIN TAAI

Nitian 13

BUNGIN TAAI

OTIN TAAI

 • A katauraoi imwain te Toa ae te Riao Betero ma Ioane

 • E roko Iesu ma taan rimwina riki tabeman ngke e a bwakantaai

BUNGIN TAAI

Nitian 14

 BUNGIN TAAI

 • E amwarake n te Toa ae te Riao ma abotoro

 • E teboki waeia abotoro

 • E kanakoa Iuta

 • E moani karaoa Ana Katairiki te Uea

 • Kamwaneana ao katikana n te onnaroka ae Ketetemane

 • A birinako abotoro

 • Kaboowiana irouia kaain te Tanirim n ana auti Kaiaba

 • Betero e kakeaa Iesu

OTIN TAAI

 • E a manga tei riki i mataia kaain te Tanirim

 • E kairaki nakoni Birato, ao imwina Erote, ao ai manga Birato

 • E motikaki taekana bwa e na mate ao e kamateaki i Korokota

 • E mate tao te aoa tenua n te bwakantaai

 • E anaaki rabwatana ao e kaiiaki

BUNGIN TAAI

Nitian 15 (Bongi n Taabati)

BUNGIN TAAI

OTIN TAAI

 • E kariaia Birato kateaia taan tantani n ruanimaten Iesu

BUNGIN TAAI

Nitian 16

BUNGIN TAAI

 • A a manga kabooaki riki kabira aika boiarara ibukin te mate

OTIN TAAI

 • E a kautaki

 • E kaoti nakoia taan rimwina

BUNGIN TAAI