NORI
Text
Image
 1. Tein te Tembora

 2. 1 Te Ruu ae Moan te Tabu

 3. 2 Te Ruu ae Tabu

 4. 3 Baonikarean te Karea ni Kabuekaki

 5. 4 Taari ae te Biti ae Kaburoaki n Atoaki

 6. 5 Aia Katawanang Ibonga

 7. 6 Aia Katawanang Tibun Iteraera

 8. 7 Aia Katawanang Aine

 9. 8 Aia Katawanang Tientaire

 10. 9 Te Bwai n Tutuki (Toreki)

 11. 10 Ana Kaman te Uea

 12. 11 Ana Kaman Toromon

 13. 12 Te Tabo ni Kamaiu ae Antonia