Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 A7-A

Baika Kakawaki Aika Riki ni Maiun Iesu i Aon te Aba—Imwain Ana Mwakuri ni Minita Iesu

NORI
Text
Image

Euangkerio Aika Aua Aika Karinanaki Raoi ni Kaineti ma Taia

Taibora aika imwina a kaotii mwaabe aika e oti iai mwamwanangan Iesu ao mwanangana n uarongorongo. Kainikoto ake n te mwabe a aki kaotii kawai raoi aika touaki ma tii ibukini kaotan te kawai. E tei “t.” ibukin “te tai ae katautauaki,” ke “e kaan ma te tai anne.”

Imwain Ana Mwakuri ni Minita Iesu

TE TAI

TE TABO

TE BWAI AE RIKI

MATAIO

MAREKO

RUKA

IOANE

3 B.C.E.

Ierutarem, tembora

Te anera ae Kabiriera e a kaman taekinabungiakin Ioane te tia Bwabetitonakon Tekaria

   

1:5-25

 

t. 2 B.C.E.

Natareta; Iutaia

Te anera ae Kabiriera e a kamantaekina bungiakin Iesu nakoni Maria;e kawara Eritabeta are ana koraki

   

1:26-56

 

2 B.C.E.

Te aba ae tabukibuki i Iutaia

Bungiakin Ioane te tia Bwabetito aoaranakina; e taetae ni burabetiTekaria; e na mena n te rereua Ioane

   

1:57-80

 

2 B.C.E., t. Oki. 1

Betereem

Bungiakin Iesu; “e riki n iriko te Taeka”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

N uakaan ma Betereem; Betereem

E katanoataa te rongorongo ae raoiroite anera nakoia taani kawakintiibu; akaraoiroa te Atua anera; a kawarate teei taani kawakintiibu

   

2:8-20

 

Betereem;Ierutarem

E korotobibiaki Iesu (te ka-8 ni bong);uotaki nakon te tembora irouiaana karo (imwin te ka-40 ni bong)

   

2:21-38

 

1 B.C.E. ke 1 C.E.

Ierutarem;Betereem; Aikubita; Natareta

A roko taani kaiwan itoi; a birinako nako Aikubita; e kamateia ataei aika mwaane Erote; a oki mai Aikubita ao a maekai Natareta

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 C.E., Te Toa ae te Riao

Ierutarem

E titirakinia taan angareirei n te temboraIesu ae tebwi ma uoua ana ririki

   

2:41-50

 
 

Natareta

E okira Natareta; e teimatoa naantaeka irouia ana karo; ereireinna te kabentaa; aman rikinatini Maria mwaane, n ikotaki maaine (Mt 13:55, 56; Mrk 6:3)

   

2:51, 52

 

29, moan iteran te ririki

Rereua,te Karaanga ae Ioretan

Ioane te tia Bwabetito e moanaana mwakuri ni minita

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28