Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

 A7-E

Baika Kakawaki Aika Riki ni Maiun Iesu i Aon te Aba—Ana Mwakuri ni Minita Iesu i Kariraia (Mwakoro 3) ao i Iutaia

NORI
Text
Image

TE TAI

TE TABO

TE BWAI AE RIKI

MATAIO

MAREKO

RUKA

IOANE

32, imwin te Toa ae te Riao

Namani Kariraia; Betetaita

I aon te booti nako Betetaita, e kauring Iesu ibukin aia iiti Baritaio; e kanorabaa te mataki

16:5-12

8:13-26

   

Aononi Kaitareia Biribi

Kiingin te Tautaeka n Uea; e taetae ni burabetina matena ao mangautina

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Tao te Maunga ae Oman

Te onikaki; e taetae Iehova

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Aononi Kaitareia Biribi

E kamaiua te teinimwaane ae taniaki n te taimonio

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Kariraia

E a manga taetae ni burabetina matena

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kaberenaum

E kabwakaa te taekiti n te mwane are mai win te ika

17:24-27

     

Te kabanea ni kakannato n te Tautaeka n Uea; te tiibu ae bua ao te kaikonaki ibukin te toro ae aki kabwarai buure

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Kariraia-Tamaria

I aoni kawaia nako Ierutarem, e tuangia taan rimwina bwa a na mwinibwai bwaai ni kabane ibukin te Tautaeka n Uea

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Ana Mwakuri ni Minita Iesu i Iutaia Imwina Riki

TE TAI

TE TABO

TE BWAI AE RIKI

MATAIO

MAREKO

RUKA

IOANE

32, Te Toa ae Umwanrianna

Ierutarem

E angareirei n te Toa; a kanakoaki bureitiman bwa a na katikia

     

7:11-52

E taku “bon te oota ngai ibukia kaain te aonnaba”; e kanorabaa teuae bungiaki ni mataki

     

8:12–9:41

Tao Iutaia

E kanakoia 70; a oki ma te kimwareirei

   

10:1-24

 

Iutaia; Betania

Te kaikonaki are te I-Tamaria ae te rao ni koaua; e kawara mwengani Maria ao Mareta

   

10:25-42

 

Tao Iutaia

E a manga reireinia naba te tataro; te kaikonaki are te rao are nanomwaaka ni bubutii

   

11:1-13

 

E kanakoia taimonio n tabonibain te Atua; e a manga anga naba tii ana kanikina Iona

   

11:14-36

 

E amwarake ma Baritaio; e kabuakakaa aia mwamwanaa te aba Baritaio

   

11:37-54

 

Kaikonaki: te mwaane ae kaubwai ae nanobaba ao te toro ae kakaonimaki

   

12:1-59

 

E kamaiua te aine ae bwaokooko n te bongi n Taabati; kaikonaki aika koraan te matitati ao te iiti

   

13:1-21

 

32, Te Toa ae te Katabu

Ierutarem

Te tia kawakintiibu ae raoiroi ao te kaikonaki are te nne n tiibu; a kataia I-Iutaia ni karebanaia n atibu; e nako Betania are i maeaon Ioretan

     

10:1-39