Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Warekaia Iteraera 36:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tuan te mare ibukia aine aika bwaibwai (1-13)

36  Ao mataniwi n aia utu kanoani Kireata are natini Makira+ are natini Manate, man aia utu nako natin Ioteba, a kawara Mote ao a taetae i matana ao i mataia mataniwi, ake mataniwia aia utu tibun Iteraera.  A taku: “E tua nakoim Iehova ngkoe ae ara toka bwa ko na tibwatibwaa te aba ni kaineti ma te kanikina* mairoun te Atua,+ bwa tibwangaia tibun Iteraera. Ao e tua Iehova nakon ara toka bwa e na anga tibwangan Terobeata are tarira, nakoia natina aine.+  Ngkana a mare ma mwaane man aia baronga riki tibun Iteraera teuana, e na kanakoaki naba tibwangaia aine aikai mai buakon tibwangaia tamara ao e na ikotaki ma tibwangan te baronga are a na mareaki nako iai, n te aro are e na anaaki man tibwangara are reke iroura n te kanikina mairoun te Atua.  Ao ngkana e a roko te Ririki n Inaomata*+ ibukia tibun Iteraera, e na ikotaki naba tibwangaia aine aikai ma tibwangan te baronga are a na mareaki nako iai, n te aro are e na anaaki tibwangaia man tibwangan aia baronga tamara.”  E tua ngkanne ni kangai Mote nakoia tibun Iteraera, ni kaineti ma are e tua Iehova: “E eti are a taekinna kaain te baronga ake tibun Ioteba.  Aio te taeka ae e tua Iehova ibukia natin Terobeata ake aine: ‘A kona ni mare ma are a bon tangiria. Ma a riai ni mare ma te aomata ae kaain te utu man ana baronga tamaia.  Akea tibwangaia tibun Iteraera ae riai n nako man te baronga teuana nakon te baronga teuana, bwa a riai tibun Iteraera n taui tibwangan aia baronga aia bakatibu.  Ao a riai naati aine nako ake iai tibwangaia i buakon aia baronga tibun Iteraera, ni buuna te aomata ae kanoan aia baronga tamaia,+ bwa a aonga n teimatoa tibun Iteraera ni bwaibwai n tibwangaia aia bakatibu.  Akea te tibwanga ae riai n nako man te baronga teuana nakon te baronga teuana, bwa a riai aia baronga tibun Iteraera n taui oin tibwangaia.’” 10  A karaoa are e tua Iehova nakoni Mote natin Terobeata ake aine.+ 11  Mangaia are a mare Maara, Tireta, Okera, Mireka, ao Noa, ake natin Terobeata aine,+ ma natiia tarin nako tamaia. 12  A riki bwa buuia mwaane ake mai buakoia ana utu Manate are natin Ioteba, bwa e aonga n tiku tibwangaia n ana baronga tamaia. 13  Aikai tuua ma mooti ake e anga Iehova nakoia tibun Iteraera rinanoni Mote, n rereuani Moaba ake a aoraoi i rarikin te Ioretan n uakaan ma Ieriko.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

A kabongana te aro teuana are e kona iai te Atua ni kaotia bwa tera nanona ni kaineti ma te bwai anne.
Ke, “Iubire.” Nora Nanon Taeka.