Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Warekaia Iteraera 27:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Natin Terobeata aika aine (1-11)

  • E mwiokoaki Iotua bwa oneani mwini Mote (12-23)

27  A roko ngkanne natin Terobeata aine,+ are natin Ebee, are natini Kireata, are natini Makira, are natini Manate, man ana utu nako Manate are natin Ioteba. Araia natina aine boni Maara, Noa, Okera, Mireka, ao Tireta.  A tei naakai i matani Mote ma Ereata are te ibonga* ao mataniwi,+ ao te botaki n aomata, i rarikini mataroan te umwa ni botaki, ao a taku:  “E mate tamara n te rereua, ma e aki mena i buakoia te koraki ake a ikotiia n ekaanako Iehova, ake taani boutokaa Kora,+ ma e mate i bon ibukin ana bure, ao akea natina mwaane.  E aera ngkai e riai ni mauna aran tamara mai buakoia ana utu ibukin ae akea natina te mwaane? Anganira tibwangara i buakoia tarin nako tamara.”  Mangaia are e tabeka aia tangitang Mote i matan Iehova.+  E taekina ngkanne ae kangai Iehova nakoni Mote:  “A eti natin Terobeata aine. Ko riai n angania tibwangaia ae a na bwaibwai iai mai buakoia tarin nako tamaia, ao karaaia tibwangan tamaia nakoia.+  Ao tuangia tibun Iteraera ni kangai, ‘Ngkana e mate te aomata ao akea natina te mwaane, ao kam riai ni karaaia tibwangana nakon natina te aine.  Ma ngkana akea natina te aine, kam na anga tibwangana nakoia tarina. 10  Ao ngkana akea tarina, kam na anga tibwangana nakoia tarin tamana. 11  Ma ngkana akea tarin tamana, ao kam na anga tibwangana nakon ana koraki ae te kabanea ni kaan nakoina n ana utu ae bon raraana, ao e na bwaibwai iai teuanne. E na riki aei bwa te tua rinanon te moti ibukia tibun Iteraera, n aron are e tua Iehova nakoni Mote.’” 12  Ao e taku Iehova nakoni Mote: “Ararakea maungan Abarim aei,+ ao taraa te aba are N na angania tibun Iteraera.+ 13  Ngkana ko a tia n noria ao ko na ikotaki naba ma am koraki,*+ n aron Aaron are tarim,+ 14  bwa ngke a ngurengure nakoiu te botaki n aomata n rereuan Tiin, ao kam karitei nakon te baere I tua ibukini katabuau i mataia aomata ni kaineti ma te ran.+ Aei bon ranin Meriba+ i Kateti+ are n rereuan Tiin.”+ 15  E taku ngkanne Mote nakon Iehova: 16  “Ke e rinea te mwaane temanna bwa e na mataniwina te botaki n aomata, Iehova ae te Atua ae anga te maiu* nakoia aomata nako, 17  are e na otinako ao n rin i mataia ao ni kairiia n nako ao ni kairiia n oki, bwa e aonga n aki riki ana botaki n aomata Iehova bwa kaanga ai aroia tiibu aika akea te tia kawakinia.” 18  Mangaia are e taku Iehova nakoni Mote: “Kaira Iotua are natin Nun, ae te mwaane ae kaotia n aroarona bwa e konabwai, ao kaaki baim i aona.+ 19  Ao kateia i matan Ereata are te ibonga ao i matan te botaki n aomata, ao ko na mwiokoia bwa te tia kairiri, i mataia.+ 20  Ko na kaaki i aona teutana mwaakam,*+ bwa a aonga n ongo irouna te botaki n aomata aika tibun Iteraera.+ 21  E na tei i matan Ereata are te ibonga, are e na titirakina Iehova ibukin teuaei rinanon te Urim ibukin ataakin te moti.+ E na iraki are e tua irouia aomata nako, irouna ao tibun Iteraera ni kabane ao te botaki n aomata.” 22  Mangaia are e karaoa Mote are e tua nakoina Iehova. E kaira Iotua ao e kateia i matan Ereata are te ibonga ao i matan te botaki n aomata, 23  ao e kaaki baina i aona ao e mwiokoia bwa te tia kairiri,+ n aron are e taekinna Iehova rinanoni Mote.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Aio bon te taeka ni kario ibukin te mate.
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “karineam.”