Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Warekaia Iteraera 19:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kao ae uraura ao te ran ni kaitiaki (1-22)

19  E a manga taetae riki Iehova nakoni Mote ma Aaron ao e taku:  “Aio te tua ae e tua Iehova, ‘Tuangia tibun Iteraera bwa a riai ni karekea ibukimi temanna te kao ae uraura ae marurung raoi, ae e aki toabuaka bwain rabwatana+ ao e tuai n toka i aona te amo.  Kam na angan Ereata are te ibonga,* ao e na kairia nako tinanikun te kaembwa, ao e na kamateaki i matana.  Ao e na anaa raraana teutana Ereata n tabonibaina, ao e na katimtimwa raraana itiua te tai ni kaineta moan te umwa ni botaki.+  Ao e na kabuekaki te kao i matana. E na kabuekaki kunna ao irikona ao raraana ao nakotaarina.+  Ao te ibonga e na anaa mwaangan te kai ae te tiira, te utoba,*+ ao te kunnikai ae uraroo, ao e na karenakoi n te ai are e kabuekaki iai te kao.  E na kaitiakii ngkanne kunnikaina te ibonga ao n tebotebo* n te ran, ao imwina e a kona n rin n te kaembwa, ma e na kamwara te ibonga ni karokoa ae bong.  “‘E na kaitiakii kunnikaina n te ran ao n tebotebo* n te ran, te aomata are kabueka te kao, ao e na kamwara ni karokoa ae bong.  “‘E na bota mannangin te kao anne te mwaane ae itiaki,+ ao e na kaaki i tinanikun te kaembwa n te tabo ae itiaki. Ao e riai ni kawakinaki iroun te botaki n aomata aika tibun Iteraera, ibukini katauraoan te ran are e na kabonganaaki ibukin te kaitiaki.+ Bon te karea ni kabwarabure te baei. 10  E na kaitiakii kunnikaina te aomata are bota mannangin te kao, ao e na kamwara ni karokoa ae bong. “‘E na riki aei bwa te tua ae teimatoa nakoia tibun Iteraera ao te ianena ae maeka i buakoia.+ 11  E na kamwara i nanon itibong ane e ringa te aomata* ae mate.+ 12  E riai te aomata anne ni kaitiakia n te ran* n te katenua ni bong, ao e na itiaki n te kaitiua ni bong. Ma ngkana e aki kaitiakia n te katenua ni bong, ao e na aki itiaki n te kaitiua ni bong. 13  A kamwaraea ana umwanrianna ae tabu* Iehova,+ aomata nako aika ringa rabwatan te aomata* ae mate ao a aki kaitiakiia. E riai ni kamateaki te aomata* anne mai buakoia tibun Iteraera.+ E teimatoa ni kamwara ibukina bwa e aki katimtimwaki i aona te ran ibukin te kaitiaki.+ E teimatoa kamwaraana i aona. 14  “‘Aio te tua ae e na kabonganaaki ngkana e mate te aomata i nanon te umwanrianna: A na bane ni kamwara i nanon itibong ake a rin n te umwanrianna, ao ake a a kamani mena n te umwanrianna. 15  A kamwara nneni bwaai aika tangaina n akea mataia aika kabaeaki i aoia.+ 16  A na kamwara i nanon itibong aomata nako aika mena n te tawaana aika ringa te aomata ae tiringaki n te kabaang, ke rabwatan te aomata ae mate ke riina, ke te ruanimate.+ 17  Ibukini ngkanne te aomata ae kamwara, a riai n anaa teutana mannangin te karea ni kabwarabure are kabuekaki, ao a na kabwaroa i aona te ran are man te koburake n ran, i nanon te boora. 18  E na anaa ngkanne te utoba+ te aomata ae itiaki+ ao e na kateboa n te ran ao ni katimtimmwa i aon te umwanrianna ma nneni bwaai ao aomata* ake iai, ao i aon te aomata are ringa te ri, ke te aomata ae kamateaki, ke rabwatan te mate, ke te ruanimate. 19  Ao te aomata are itiaki e na katimtimmwa i aon te aomata are kamwara n te katenua ni bong ao n te kaitiua ni bong, ao e na kaitiakia man ana bure n te kaitiua ni bong,+ ao e riai ni kaitiakii kunnikaina ao n tebotebo n te ran, ao e na itiaki n te tairiki. 20  “‘Ma te aomata ae kamwara ao e aki kaitiakia, e riai ni kamateaki te aomata* anne mai buakon te botaki n aomata,+ ibukina bwa e kamwaraea ana tabo ae tabu Iehova. E aki katimtimwaki i aona te ran ibukin te kaitiaki, mangaia are e kamwara. 21  “‘E na riki aei bwa te tua ae teimatoa ibukia: E riai ni kaitiakii kunnikaina te aomata ae katimtimwa te ran ibukin te kaitiaki,+ ao e na kamwara ni karokoa ae bong te aomata ae ringa te ran ibukin te kaitiaki. 22  A na kamwara bwaai nako ake e ringi te aomata ae kamwara, ao e na kamwara ni karokoa ae bong te aomata* ae ringi.’”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “teboka irikona.”
Ebera, “teboka irikona.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “kaitiakia iai.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.