Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Warekaia Iteraera 12:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Miriam ao Aaron a kaitaraa Mote (1-3)

    • Te kabanea n nimamannei Mote (3)

  • E tei Iehova ibukini Mote (4-8)

  • E a rebera Miriam (9-16)

12  Ao a a taetae Aaron ma Miriam ni kaitaraa Mote ibukini buuna are e mare ma ngaia ae te I-Kuti, bwa e buuna te I-Kuti.+  A taku: “E tii tataetae Iehova rinanoni Mote? Tiaki e taetae naba rinanora?”+ Ao e kakauongo Iehova.+  Bon te mwaane ae te kabanea n nimamannei Mote i buakoia aomata ni kabane*+ i aon te aba.  E waekoa n taku Iehova nakoni Mote, Aaron, ao Miriam: “Otinako, ngkami akana teniman nakon te umwa ni botaki.” Mangaia are a otinako ni kateniman.  Ao e ruo Iehova n te boua ae te nang,+ ao e tei i rarikini mataroan te umwanrianna ao e wetea Aaron ma Miriam. Ao a uaia ni keerake naakai.  E taku ngkanne: “Ongora n au taeka taiaoka. Ngkana iai ana burabeti Iehova i buakomi, N na kaotai nakoina n te miitara bwa antai ngai,+ ao N na taetae nakoina n te mii.+  Ma tiaki anne aron au toro ae Mote! E mwiokoaki ibukia au aomata ni kabane.*+  I itaramata* n taetae ma ngaia+ n te aro ae mataata, n taeka aika kai ota, ao e nora buran Iehova. E aera ngkanne ngkai kam aki maaku n taetae ni kaitaraa au toro ae Mote?”  Mangaia are e urarake unin Iehova irouia, ao e a kitania. 10  E a nako te nang mai etan te umwanrianna, ao noria! e oreaki Miriam n te rebera ae mainaina n aron te tino.+ E rairaki ngkanne Aaron nakoni Miriam, ao e noria bwa e a oreaki neiei n te rebera.+ 11  E a taku naba ngkekei Aaron nakoni Mote: “I a bubutiiko au toka! Taiaoka tai bukinira n te bure aei! Ti a tia ni kaotiota te aro ae nanobaba n te bwai ae ti karaoia. 12  Taiaoka tai kariaia neiei bwa e na teimatoa n arona ae kaanga te aomata ae mate, ae kanakinako iteran irikona ngke e bungiaki!” 13  Ao e kanenea bwanaana Mote nakon Iehova ni kangai: “Taiaoka te Atua, kamaiua neiei! Taiaoka!”+ 14  E kaeka ni kangai Iehova nakoni Mote: “Ngke arona bwa e bawareaki ubun neiei iroun tamana, tiaki e na kamaamaeaki i nanon itibong? Ke e kaokoroaki neiei i nanon itibong i tinanikun te kaembwa,+ ao imwina e a kona ni kaokaki ni karinaki.” 15  Mangaia are e a kaokoroaki Miriam i tinanikun te kaembwa i nanon itibong,+ ao a aki reita mwanangaia aomata ni karokoa ae e kairaki ni karinaki Miriam. 16  Ao a a kitana Aterota+ aomata, ao a a kaembwa n rereuani Baran.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “e rangi n nanorinano (maem) riki i buakoia aomata nako.”
Ebera, “E kaotia bwa e kakaonimaki, i nanon au auti.”
Ebera, “te wi nakon te wi.”