Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Warekaia Iteraera 1:1-54

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Korean araia mwaane n te taanga ni buaka (1-46)

  • A aki kaaina te taanga ni buaka tibun Rewi (47-51)

  • Bairean raoi te kaembwa (52-54)

1  Ao e taetae Iehova nakoni Mote n rereuan Tinai+ n te umwa ni botaki,+ n teuana iai bongin te kauoua n namwakaina ni kauouan ririkin otinakoia man te aba are Aikubita,+ ao e taku:  “Karaoa te wareaomata+ ibukin te botaki n aomata aika tibun Iteraera n tatabemania nako* ni kaineti ma aia utu, ni kaineti ma aia koraki mairoun tamaia, ni karinania mwaane ni kabane n araia nako.  Korei araia te koraki ni kabane ake kaka 20 rake aia ririki,+ ngkoe ma Aaron, te korakina imwin te korakina,* ake a kona ni kaaina ana taanga ni buaka Iteraera.  “Kaira kaka temanna te mwaane mani baronga nako, a na riki bwa mataniwi i aoia aia koraki mairoun tamaia.+  Aikai araia mwaane ake a na buokiko: Eritura+ are natin Teteura, man te baronga are Reuben,  Terumiera+ are natin Turitiatai, man te baronga are Timeon,  Nation+ are natin Aminataba, man te baronga are Iuta,  Netanera+ are natin Tiua, man te baronga are Itakara,  Eriaba+ are natin Eeron, man te baronga are Teburun, 10  mairouia natin Ioteba: Eritiama are natin Ammiuta man te baronga are Eberaim,+ ao Kamariera are natini Betatura man te baronga are Manate, 11  Abitan+ are natini Kiteoni, man te baronga are Beniamin, 12  Aietera+ are natin Ammitiatai, man te baronga are Tan, 13  Bakiera+ are natin Okeran, man te baronga are Atera, 14  Eriataba+ are natin Teuera, man te baronga are Kata, 15  ao Aira+ are natin Enan, man te baronga are Nabetari. 16  Nakanne bon te koraki ake a weteaki mai buakon te botaki n aomata. Boni mataniwi+ n aia baronga nako mairoun tamaia, aika mataniwi i aoia nga ma nga i Iteraera.”+ 17  Mangaia are a kairiia mwaane aika kaotaki araia aikai Mote ma Aaron. 18  A ikota te botaki n aomata n teuana iai bongin te kauoua n namwakaina, bwa a aonga ni koreaki araia n tatabemania nako n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia, man 20 te ririki ni waerake,+ 19  n aron are e tua Iehova nakoni Mote. Mangaia are e korei araia ngke a mena n rereuan Tinai.+ 20  A karinanaki kanoan Reuben mwaane, ake kanoan ana karimoa Iteraera,+ n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki n tatabemania nako mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 21  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Reuben, bon 46,500. 22  A karinanaki kanoan Timeon+ mwaane, n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki n tatabemania nako mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 23  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Timeon, bon 59,300. 24  A karinanaki kanoani Kata+ mwaane, n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 25  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Kata, bon 45,650. 26  A karinanaki kanoan Iuta+ mwaane, n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 27  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Iuta, bon 74,600. 28  A karinanaki kanoan Itakara+ mwaane, n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 29  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Itakara, bon 54,400. 30  A karinanaki kanoan Teburun+ mwaane, n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 31  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Teburun, bon 57,400. 32  A karinanaki kanoan Ioteba mwaane rinanon Eberaim,+ n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 33  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Eberaim, bon 40,500. 34  A karinanaki kanoani Manate,+ n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 35  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Manate, bon 32,200. 36  A karinanaki kanoani Beniamin,+ n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 37  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Beniamin, bon 35,400. 38  A karinanaki kanoan Tan,+ n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 39  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Tan, bon 62,700. 40  A karinanaki kanoan Atera,+ n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 41  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Atera, bon 41,500. 42  A karinanaki kanoan Nabetari,+ n araia, n aia utu, ao n aia koraki mairoun tamaia. A warekaki mwaane ni kabane aika kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina te taanga ni buaka, 43  ao mwaitiia ake a koreaki araia man te baronga are Nabetari, bon 53,400. 44  Nakanne bon te koraki ake a koreaki araia irouni Mote ma Aaron ao aia mataniwi tibun Iteraera ake 12, ake a tei ibukin aia koraki mairoun tamaia n tatabemania nako. 45  A bane tibun Iteraera ake kaka 20 rake aia ririki, ake a kona ni kaaina ana taanga ni buaka Iteraera, ni koreaki araia n aia koraki mairoun tamaia, 46  ao botaia ake a koreaki araia bon 603,550.+ 47  Ma a aki koreaki araia tibun Rewi+ i buakoia naakai, n aia baronga tamaia.+ 48  Mangaia are e taetae Iehova nakoni Mote ni kangai: 49  “Tii te baronga ae Rewi ae ko aki riai ni korei araia, ao ko aki riai ni karina botani mwaitiia i buakoia tibun Iteraera.+ 50  Ko riai ni mwiokoiia tibun Rewi bwa a na tararuaa te umwanrianna ae tabu* are e mena i nanona te Ati ni Berita,+ ao bwaini mwakuriana nako ao bwaina ni kabane.+ A na uouota te umwanrianna ae tabu ma bwaini mwakuriana nako,+ ao a na beku iai,+ ao a na katei aia umwanrianna ni katobibia te umwanrianna anne.+ 51  Ngkana e na kamwaingaki te umwanrianna ae tabu ao a riai ni kabwaraa tibun Rewi,+ ao ngkana e na manga kateaki te umwanrianna anne, ao a riai ni kateia tibun Rewi. E riai ni kamateaki te aomata ae kaania ao akea kariaiakana.*+ 52  “A riai tibun Iteraera n tatabemania nako ni katei aia umwanrianna n aia kaembwa ake a katauaki iai, ao e na katea ana umwanrianna temanna ma temanna n oin ana tabo*+ ni kaineti ma aia koraki nako.* 53  Ao a riai ni katei aia umwanrianna tibun Rewi n otabwaninia te umwanrianna ae tabu are e mena i nanona te Ati ni Berita, bwa e aonga n aki roko uniu i aon te botaki n aomata aika tibun Iteraera,+ ao a riai tibun Rewi n tabe ma tararuaan* te umwanrianna ae tabu are e mena i nanona te Ati ni Berita.”+ 54  A karaoi bwaai ni kabane tibun Iteraera ake e tua Iehova nakoni Mote. A boni karaoi n aron tuangaia.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te atu teuana imwin teuana.”
Ebera, “ni kaineti ma aia taanga ni buaka.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “te ianena,” ae taekan “te aomata ae tiaki kanoan Rewi.”
A ikotaki baronga aika tenua n te tabo ae tii teuana.
Ebera, “ni kaineti ma aia taanga ni buaka.”
Ke, “teiakinan; karaoan aia beku iai.”