Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Tekaria 7:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kabuakakaa te aki mamatam ni kewe Iehova (1-14)

    • “Kam bon aki mamatam ibukiu?” (5)

    • ‘Te kaetitaeka ae riai, te tangira, te nanoanga’ (9)

7  Ao n ana kaaua n ririki n tautaeka te Uea ae Taraiati, ao e roko ana taeka Iehova iroun Tekaria+ n te kaaua ni bong n te karuaiwa n namwakaina, ae taekan te namwakaina ae Kitirewi.*  Ao kaaini Betaera a kanakoa Tiaretera ao Rekemmereka ma ana rorobuaka, bwa e na bubutii ibukin ana akoi* Iehova,  ao ni kangai nakoia ibongan* ana auti* Iehova ae Atuaia taanga ni buaka* ao nakoia burabeti: “I riai n tanginiwenei n te kanimaua n namwakaina+ ao n rawa nakon te amwarake, n aron are I karaoia i nanon ririki aika rangi ni bati?”  E a manga roko naba irou ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae kangai:  “Kangai nakoia kaain te aba ni kabane ao nakoia ibonga, ‘Ngke kam aki ngkoa mamatam ma n tanginiwenei n te kanimaua n namwakaina ao n te kaitiua n namwakaina+ i nanon 70 te ririki,+ te koaua bwa kam bon aki mamatam ibukiu?  Ao ngke kam amwamwarake ngkoa ma ni momoi, tiaki kam bon amwarake i bon ibukimi ao ni moi i bon ibukimi?  Tiaki kam bon riai n ongeaba n taeka ake e taekin Iehova rinanoia burabeti ake rimoa,+ ngke e kaainaki ngkoa Ierutarem ma kaawan neiei ake i rarikina ao a rau, ao ngke e kaainaki naba te Nekebo* ma te Tiebira?’”*  E a manga roko naba ana taeka Iehova iroun Tekaria, ae kangai:  “E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ‘Motikitaeka n te kaetitaeka ae riai ni koaua,+ ao bwaina te tangira ae koaua*+ ao te nanoanga i marenami. 10  Tai babakanikawaia te aine ae e a tia ni mate buuna ke te teei ae akea tamana,*+ te iruwa+ ke te aomata ae maiu ni kainnano,+ ao tai bairea i nanomi karaoan ae buakaka i marenami.’+ 11  Ma a teimatoa n rawa n ongo,+ ao a imanono n tannako,+ ao a kaini taningaia bwa a aonga n aki ongo.+ 12  A karaoi nanoia bwa ai aron te taiman,*+ ao a aki ongeaba n te tua* ma ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ake e kanakoi n taamneina rinanoia burabeti ake rimoa.+ Mangaia ae e a roko te un ae korakora mairoun Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.”+ 13  “‘N aroia ngke a aki ongo ngke I* wewete,+ ao I aki naba ongo ngke a a wewete,’+ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. 14  ‘Ao I kamaenakoia n te angibuaka nako buakoia natannaomata ni kabane ake a aki kinaia,+ ao e a tiku imwia te aba n aki kaainaki, ao akea temanna ae mwananga rinanona ke n oki.+ Bwa a bita te aba ae tatangiraki ni karikia bwa te bwai ni kakamaaku.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kamaraua ubun.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “tembora.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
Ke, “te aba ae rinano.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “te teei ae a a tia ni mate ana karo.”
Ke tao, “te atibu ae kakawaki ae matoatoa.”
Ke, “kaetieti.”
Ebera, “e.”