Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Tekaria 12:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E na tei Iehova ibukin Iuta ao Ierutarem (1-9)

    • Ierutarem, “te atibu ae tinebu” (3)

  • A tanginiweneia teuare ewaraki (10-14)

12  Te katanoata: “E kangai ana taeka Iehova ni kaineti ma Iteraera,” bon ana taeka Iehova,Are Teuare taakina karawa,+Ao e kawenea aan te aonnaba,+Ao e karaoa te maiu ae i nanon te aomata:  “Ae I a karaoa Ierutarem bwa te mwangko* ae karangarangaia botannaomata nako aika i rarikina, ao e na otabwaniniaki Iuta n ikotaki ma Ierutarem.+  N te bong anne ao N na karaoa Ierutarem bwa te atibu ae tinebu* nakoia botannaomata ni kabane. A na boni bane n ikoaki kakaiaki akana tabekia,+ ao a na bane n ikotaki natannaomatan te aonnaba n ekaanako neiei.+  N te bong anne,” bon ana taeka Iehova, “N na oreiia aoti nako n te takaka ao taan toka i aoia n te rangirang. N na teimatoa ni katokai matau i aoia tibun Iuta, ma N na oreiia aia aoti nako botannaomata n te mataki.  Ao ane a na kangai aia mataniwi* tibun Iuta i nanoia, ‘Boni korakorara kaain Ierutarem ae reke mairoun Atuaia ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.’*+  N te bong anne ao N na karaoiia aia mataniwi tibun Iuta bwa kaanga te bwaata ae ura i buakoni kaai, ao kaanga te oi ae ura n te rinan ni uita* ae e a tia ni koreaki,+ ao a na kabuekiia botannaomata nako akana i rarikina ake man te angaatai ao ake man te angamaing,+ ao a na maeka kaain Ierutarem n oin aia tabo i Ierutarem.+  “Ao Iehova e na kamaiui moa aia umwanrianna tibun Iuta, n te aro are e na aki rangi n riao riki karineaia* ana aomata Tawita ao karineaia* kaain Ierutarem, nakoni karineaia tibun Iuta.  N te bong anne ao e na riki Iehova bwa te bwai ni kamanomano ae otabwaninia kaain Ierutarem.+ N te bong anne ao ane e bwaka* mai buakoia e na riki ni korakora n aron Tawita, ao a na korakora ana aomata Tawita n aron te Atua, n aron ana anera Iehova are e kairiia aomata.+  Ao n te bong anne ao N na boni kamaunaia natannaomata ni kabane ake a roko n ekaanako Ierutarem.+ 10  “N na kabwaroa nako aoia ana aomata Tawita ao nako aoia kaain Ierutarem te taamnei ae karekea te akoaki ao te kakorakora n tataro ni bubutii, ao a na taraa teuare a ewaria,+ ao a na tanginiwenei ibukina n aron ae a tanginiwenei ibukin te nati te mwaane ae te rikitemanna. Ao e na korakora nanokawakia ibukina n aroia n nanokawaki ibukin te nati te mwaane ae te karimoa. 11  N te bong anne ao e na korakora te tanginiwenei i Ierutarem, n aron te tanginiwenei i Ataterimmon n te Tabo ae Aoraoi ae Mekito.+ 12  Ao e na tanginiwenei te aba anne, te utu teuana ma teuana i bon irouia, te utu are ni batan Tawita i bon irouia, ao aia aine i bon irouia, te utu are ni batan Natan+ i bon irouia, ao aia aine i bon irouia, 13  te utu are ni batan Rewi+ i bon irouia, ao aia aine i bon irouia, aia utu tibun Timei+ i bon irouia, ao aia aine i bon irouia, 14  ao nikiraia naba utu ni kabane ake a tiku, te utu teuana ma teuana i bon irouia, ao aia aine i bon irouia.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “boora.”
Ke, “karawawata.”
Te mataniwi aei bon te mataniwi n te baronga.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke, “tamaroaia.”
Ke, “tamaroaia.”
Ke, “ane te kabanea ni mamaara.”