Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Tekaria 10:1-12

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Butiia Iehova te karau, tiaki atua ni kewe (1, 2)

  • E katiteuanaia ana aomata Iehova (3-12)

    • Te mataniwi ae tibun Iuta (3, 4)

10  “Bubutiia Iehova te karau n tain te karau are n tain te abue. Bon Iehova ae karaoi nangin te buaka,Ae kabwakaa te karau ibukia aomata,+Ao e anga arokan te tawaana nakoia aomata nako.   Bwa a taetae ni mwamwanaa te aba* bouannanti aika terebim,*Ao a nori miitara aika kewe taani kaiwa. A taekini mii aika akea manenaia,Ao a kataia ni kabebetea te nano ma a matebuaka. Anne bukina ae a na tiotionako iai n aroia tiibu. A na karawawataaki, bwa akea te tia kawakintiibu.   E urarake uniu irouia taani kawakintiibuAo N na kaetii taekaia taani kairiri* aika karawawataa te aba. Bwa e a manga mutiakinia ana nanai Iehova+ ae Atuaia taanga ni buaka,* aika tibun Iuta,Ao e karaoiia bwa ai aron ana aoti ae korakora n te boo ni buaka.   E roko mairouna te mataniwi,*Ao e roko mairouna te tia tautaeka* ae te tia boutoka. E roko mairouna te kainikatebe ni buaka,Ao a bane n ikotaki n otinako mairouna mataniwi* nako.   Ao a na riki bwa ai aroia taani buaka,N toutoui bokabokan taiani kawai n te boo ni buaka. A na buaka bwa e memena Iehova irouia,+Ao a na kamaamaeaki taan toka i aoia aoti.+   N na karekea kakannatoia tibun Iuta,Ao N na kamaiuia tibun Ioteba.+ N na manga kaokiiaBwa N na nanoangaiia.+ Ao a na riki bwa kaanga ai aron ae I tuai mani kaaki taekaia,+Bwa bon Iehova ngai ae Atuaia, ao N na kaekaia.   A na riki tibun Eberaim bwa ai aron te tia buaka ae korakora,Ao a na kakatonga nanoia n aron ae kaanga ibukin te wain.+ A na nora te baei natiia ao a na kakatonga. A na kimwareirei nanoia iroun Iehova.+   ‘N na katiitii ibukia ao n ikotiia ni kabane. Bwa N na manga kabooia,+ ao a na kamwaitaki,Ao a na teimatoa ni kamwaitaki.   E ngae ngke I kamaenakoia i buakoia botannaomata n aron te koraa,Ma a na uringai n taabo aika raroa,Ao a na manga oki korakoraia ma natiia ao a na oki. 10  N na kaokiia man te aba are AikubitaAo n ikotiia mai Aturia.+ N na kairiia nakon te aba ae Kireata+ ao Rebanon,Kioina ngkai e a aki manga reke nneia ae mwaawa.+ 11  E na rinanon taari ma te rawawata,Ao e na orei naao i taari,+Ao e na kabwatakatakai taabo aika nano ni kabane n te Naire. E na karuoaki i nano nanorietan Aturia,Ao e na nako te oko n uea are mai Aikubita.+ 12  N na karekea kakannatoia iroun Iehova,+Ao a na nakonako n arana,’+ bon ana taeka Iehova.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “a taekini baika irekereke ma te tabunea; te bwai ae kamimi.”
Ke, “atuaia kaain te utu; bouannanti.”
Ebera, “kooti mwaane.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “te taua are n te maninganinga,” ae tei ibukin te aomata ae rangi ni kakawaki ke ni kakannato; te mataniwi.
Ebera, “te kai ibukini katineani bwaai,” ae tei ibukin te aomata ae te tia boutoka; te tia tautaeka.
Ke, “naake a kammwakuriia aomata.”