Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Tekaria 1:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaungaaki okiran Iehova (1-6)

    • ‘Okirai, ao N na okiringkami’ (3)

  • Miitara 1: Aman taan toka i aoia aoti (7-17)

    • “Iehova e na manga kabebetea Tion” (17)

  • Miitara 2: Aua kooro ao aman taani karaobwai (18-21)

1  N te kawanua n namwakaina n ana kauoua n ririki n tautaeka Taraiati,+ ao e roko ana taeka Iehova iroun Tekaria*+ are te burabeti, are natini Berekia are natin Ito, ae kangai:  “E a korakora unin Iehova irouia tamami.+  “Kangai nakoia, ‘E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka:* “‘Okirai,’ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ‘ao N na manga okiringkami,’+ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.”’  “‘Tai riki bwa ai aroia tamami ake a tataekina ae kangai burabeti ake rimoa nakoia: “E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ‘Rairakinako* taiaoka mani kawaimi aika bubuaka, ao man ami mwakuri aika bubuaka.’”’+ “‘Ma a aki ongo ao a aki mutiakinai,’+ bon ana taeka Iehova.  “‘A nga ngkai tamami? Ao te koaua bwa a maiu n aki toki burabeti?  Ma ni kaineti ma au taeka ao au moti ake I tua nakoia au toro ake burabeti, tiaki a nori kakoroani bukia tamami?’+ Ngaia are a okirai ao a taku: ‘E a tia Iehova ae Atuaia taanga ni buaka ni karaoa nakoira ae boraoi ma kawaira ao ara mwakuri nako, n aron are e motikia bwa e na karaoia.’”+  N te ka-24 ni bong n te ka-11 n namwakaina, ae taekan te namwakaina ae Tebata,* n ana kauoua n ririki n tautaeka Taraiati,+ ao e roko ana taeka Iehova iroun Tekaria are te burabeti, are natini Berekia are natin Ito, ae kangai:  “I nora te miitara n te bong. Iai te mwaane temanna ae toka i aon te aoti ae uraura ao e tei n aki kakammwakuri i buakon aroka aika motere n te mwarua, ao a mena i akuna aoti aika uraura, a uraura ni buraun, ao a mainaina.”  Ngaia are I taku: “Au uea, antai taan toka i aoia aoti aikai?” Ao e kaeka ni kangai te anera are taetae ma ngai: “N na kaotia nakoim bwa antai naakai.” 10  Ao e taku teuare tei n aki kakammwakuri i buakon aroka aika motere: “Naakai ake e kanakoia Iehova bwa a na ririaki n te aonnaba.” 11  Ao a taku nakekei nakon ana anera Iehova are tei i buakon aroka aika motere: “Ti a tia n ririaki n te aonnaba, ao noria! e rau te aonnaba ni kabutaa ao e aki kakiriweaki.”+ 12  Ngaia are e taku ana anera Iehova: “Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ko na maanra n tautaua am nanoanga mai Ierutarem ao mani kaawa ake i Iuta,+ ake ko un irouia i nanon ririki aika 70 aikai?”+ 13  Ao Iehova e kaeka n taeka aika akoi ao ni karaunano nakon te anera are taetae ma ngai. 14  Ao e tuangai ae kangai te anera are taetae ma ngai: “Takarua ni kangai, ‘E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka: “I ingainga ibukin Ierutarem ao ibukin Tion n te ingainga ae korakora.+ 15  I rangi n un irouia natannaomata ake tabeua ake a rau.+ I bon tii un teutana irouia au aomata, ma natannaomata+ akanne a kammarakiia n te aro ae riaon are I iangoia.”’+ 16  “Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova: ‘“N na okira Ierutarem ma te nanoanga,+ ao e na kateaki au auti i nanon neiei,”+ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, “ao e na katikaki te kora ni baire i aon Ierutarem.”’+ 17  “Takarua riki ao kangai, ‘E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka: “E na manga taonako te raoiroi n au kaawa nako, ao Iehova e na manga kabebetea Tion+ ao ni manga rinea Ierutarem.”’”+ 18  Ao I tararake ao I nori kooro aika aua.+ 19  Ngaia are I titirakina te anera are taetae ma ngai ni kangai: “Baikara baikai?” E kaeka ni kangai: “Bon aikai kooro ake a kamaeinikunia kaain Iuta,+ Iteraera,+ ao Ierutarem.”+ 20  Ao Iehova e kaotiia nakoiu taani karaobwai aika mwaatai aika aman. 21  Ao I titiraki ni kangai: “Tera ae a roko iai naakai bwa a na karaoia?” E taku: “Aikai kooro ake a kamaeinikunia kaain Iuta n te aro ae akea ae e kona n euta atuna. A na roko naake te korakina bwa a na kakamaakuia, ao a na kabwakai koroia natannaomata ake a karietatai koroia n ekaanako te aba ae Iuta, bwa a aonga ni kamaeinikunia kaaina.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae Nanona, “E a Tia Iehova n Uringnga.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “Kam na oki.”