Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Tekaria

Taiani mwakoro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kabwarabwaraani Kanoana

 • 1

  • E kaungaaki okiran Iehova (1-6)

   • ‘Okirai, ao N na okiringkami’ (3)

  • Miitara 1: Aman taan toka i aoia aoti (7-17)

   • “Iehova e na manga kabebetea Tion” (17)

  • Miitara 2: Aua kooro ao aman taani karaobwai (18-21)

 • 2

  • Miitara 3: Te mwaane ma te kora ni baire (1-13)

   • E na baireaki Ierutarem (2)

   • Iehova, ‘te oo ae te ai ni kabutaa’ (5)

   • Ringan ataeini matan te Atua (8)

   • A bati natannaomata ake a na raona Iehova (11)

 •   3

  • Miitara 4: Oneani kunnikain te ibonga ae rietata (1-10)

   • Tatan e kaitaraa te Ibonga ae Rietata ae Iotua (1)

   • “I a karina au toro ae arana Bwebwerake!” (8)

 • 4

  • Miitara 5: Te kaintaura ao uakai oriwa (1-14)

   • ‘Tiaki n te korakora ma n taamneiu’ (6)

   • Tai ribaa bongini baika moani waakinaki aika uarereke (10)

 • 5

  • Miitara 6: Te nira ni boki ae kibakiba (1-4)

  • Miitara 7: Bwaini bairean te eba (5-11)

   • Aran te aine are i nanona, Buakaka (8)

   • E uotaki te bwai ni baire nako Tina (9-11)

 • 6

  • Miitara 8: Awaa kaa ni buaka (1-8)

  • E na uea ao n ibonga te Bwebwerake (9-15)

 • 7

  • E kabuakakaa te aki mamatam ni kewe Iehova (1-14)

   • “Kam bon aki mamatam ibukiu?” (5)

   • ‘Te kaetitaeka ae riai, te tangira, te nanoanga’ (9)

 • 8

  • E angan Tion te rau ao te koaua Iehova (1-23)

   • Ierutarem, “kaawan te koaua” (3)

   • “Tataekina te koaua i marenami” (16)

   • Te aki mamatam ao imwina te baka (18, 19)

   • ‘Ti na ingainga n ukera Iehova’ (21)

   • Tengaun aomata a taua rabin ana kamwarai te I-Iutaia (23)

 • 9

  • Ana motikitaeka te Atua i aoia natannaomata (1-8)

  • Rokon uean Tion (9, 10)

   • E toka n te taongki te uea ae nanorinano (9)

  • A na kainaomataaki ana aomata Iehova (11-17)

 • 10

  • Butiia Iehova te karau, tiaki atua ni kewe (1, 2)

  • E katiteuanaia ana aomata Iehova (3-12)

   • Te mataniwi ae tibun Iuta (3, 4)

 • 11

  • Mwin ribaan ana tia kawakintiibu te Atua (1-17)

   • “Kawakinia tiibu aika katauaki ibukin te kamateaki” (4)

   • Kaai aika uaai: Akoaki ao Katiteuanaaki (7)

   • Boon te tia kawakintiibu: 30 te mwakoro n tirewa (12)

   • E karenakoaki te mwane ni nnen te mwane (13)

 • 12

  • E na tei Iehova ibukin Iuta ao Ierutarem (1-9)

   • Ierutarem, “te atibu ae tinebu” (3)

  • A tanginiweneia teuare ewaraki (10-14)

 • 13

  • Kamaunaani bouannanti ao burabeti ni kewe (1-6)

   • A na maamaa burabeti ni kewe (4-6)

  • E na oreaki te tia kawakintiibu (7-9)

   • E na kaitiakaki te katenimwakoro (9)

 • 14

  • E na tokanikai te taromauri ae koaua (1-21)

   • E na bwenaua te Maunga ae Oriweta (4)

   • Tii Iehova ae e na taromauriaki, tii teuana arana (9)

   • Rekenikaia ake a kaitaraa Ierutarem (12-15)

   • Bukamaruan te Toa ae Umwanrianna (16-19)

   • A na bane n tabu bwaata nakon Iehova (20, 21)