Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Tebania 3:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E karitei Ierutarem ma ni buakaka (1-7)

  • Te motikitaeka ao te manga kaokaki (8-20)

    • E na bwainaki te taetae ae itiaki (9)

    • E na kamaiuaki ane e nanorinano ma ni mangori (12)

    • E kakatonga Iehova ibukin Tion (17)

3  Ke e reke kain te kaawa ae karitei, e kabarekaaki, ao e karawawataa te aba!+   E aki kan ongo neiei n te bwanaa teuana,+ ao e aki butimwaea te reirei ni kaetieti teuana.+ E aki onimakina Iehova+ ao e aki kaania ma Atuana.+   Bon raian aika bekorara tokan neiei ake a mena i nanona.+ Boni kameaanti n te bong ana tia motikitaeka neiei. A aki katuka te ri naba teaina bwa a na kangkantia n te ingabong.   Boni mwaane aika akiako ma ni mwamwanaa te aba ana burabeti neiei.+ A kamwaraea te bwai ae tabu ana ibonga,*+A karaoa ae iowawa nakon te tua.+   E raoiroi Iehova i nanon te kaawa, ao akea te bure ae e karaoia.+ N te ingabong ae koraki ao e kaotii ana moti,+Bwa a aki kabwaka n aron ootan te ngaina. Ma e aki mamaamaa te aomata ae aki raoiroi.+   “I kamaunaia natannaomata, ao a tiku n aki kaainaki aia taua ake ni maninganingan te oo. I urui kawaia bwa e aonga n akea temanna ae e na mwananga rinanoia. A a tiku aia kaawa n uruaki ao akea te aomata iai, ao ai akea kaaia.+   I taku, ‘Ane ko na boni maakai ao ko na butimwaea te reirei ni kaetieti,’*+Bwa e aonga n aki kamaunaaki ana tabo ni maeka neiei.+ I riai ni kaeta taekan neiei ibukini* baikai ni kabane. Ma a rangi n ingainga riki ni karaoa ae buakaka.+   ‘Mangaia ae teimatoa ni kantaningaai,’*+ bon ana taeka Iehova,‘Ni karokoa te bong are I teirake iai bwa N na anai bwaai ni kuri,*Bwa au moti, N na bon ikotiia natannaomata ao N na ikotiia tautaeka n uea,Bwa N na kabwaroa i aoia bonon nanou, ae uraraken uniu ni kabane.+ Bwa e na kabuekaki te aonnaba ni kabutaa n ain ingaingan nanou.+   Bwa n te tai anne ao N na bita aia taetae botannaomata nakon te taetae ae itiaki,Bwa a aonga n taboa aran Iehova,Ao n taromauria ma te katiteuanaaki.’*+ 10  A na uota te bwaintituaraoi nakoiu man aononi karaanga ake i Itiobia,Te koraki ake a bubutii nakoiu, ae te aine are natiia au aomata aika kamaenakoaki.+ 11  Ko na aki kamaamaeaki n te bongIbukin am mwakuri ni kabane ake ko karitei iai nakoiu,+Bwa n te tai anne N na kamwaawaia mairoum taani kamoamoa aika kainikatonga,Ao ko na aki manga kainikatonga riki n au maunga ae tabu.+ 12  N na kariaia te natannaomata ae nanorinano ma ni mangori bwa e na tiku iroum,+Ao a na kamanoia n aran Iehova. 13  A na aki kakaraoa ae buakaka+ nikiraia tibun Iteraera.+ A na aki taekina te kewe ao e na aki naba kuneaki te newe ae mwamwanaa te aba i wia. A na amwarake ao ni wene, ao akea temanna ae e na kakamaakuia.”+ 14  Takarua ni kimwareirei ngkoe ae natin Tion te aine!+ Takarua n tokanikai ngkoe ae Iteraera! Kimwareirei ao kakatonga ma nanom ni kabane ngkoe ae natin Ierutarem te aine!+ 15  E a tia Iehova ni kanakoa mairoum te motikitaeka n ekikonako.+ E a tia ni katannakoia aiam.+ E memena iroum Iehova ngkoe ae Uean Iteraera.+ Ko nang aki manga maaka te kabuanibwai teuana.+ 16  N te bong anne ao e na taekinaki ae kangai nakon Ierutarem: “Tai maaku ngkoe ae Tion.+ Tai kabwakai baim. 17  E memena Iehova ae Atuam iroum.+ E na kakamaiu ngkai boni ngaia Teuare korakora. E na kakatonga ibukim ma te kimwareirei ae bati.+ E na kainabwabu* n ana tangira. E na kimarimari ibukim ma te takarua ni kimwareirei. 18  N na ikotiia te koraki ake a nanokawaki ngkai a aki irii am toa.+ A aki roko iroum ibukina bwa a kabuakakaaki ibukin neienne.+ 19  Noria! N te tai anne ao N na ekiianako te koraki ni kabane ake a karawawatako.+ Ao N na kamaiua ane e turatura+Ao N na ikotiia ni kabane naake a kamaenakoaki.+ N na karikiia bwa te bwai ni kamoamoaaki ao ni karekei atongaia*N aaba nako ake a kamaamaeaki iai. 20  N te tai anne ao N na kariningkami,N te tai are I ikotiingkami iai ni kabane. Bwa N na karekei atongami* ao ni karikingkami bwa te bwai ni kamoamoaaki+ i buakoia botannaomata ni kabane n te aonnaba,Ngkana I ikotiia ni kaokiia i matami ami koraki ake a taenikai,” bon ana taeka Iehova.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “te kaetaki.”
Ke, “katuuaaea neiei ibukini.”
Ke, “taotaona nanom n taningaai.”
Ke tao, “teirake bwa te tia kaotioti.”
Ebera, “toro irouna ma te anga teuana i rarikin te anga teuana.”
Ke, “aki karongoa; rau; rauaki.”
Ebera, “araia.”
Ebera, “arami.”